Khoa Báo chí - Truyền thông

3883744
 

anh khoa

máy rửa bát bosch

máy rửa bát

bếp từ

GIỚI THIỆU

1. Lịch sử hình thành:

Khoa Báo chí - Truyền thông tiền thân là Tổ Lý luận Báo chí được thành lập vào năm 1996 và Tổ Báo chí được thành lập vào năm 2005 thuộc Khoa Ngữ Văn. Ngày 25 tháng 01 năm 2010, Tổ Báo chí được tách thành Bộ môn Báo chí - Truyền thông trực thuộc Đại học Khoa học. Ngày 01 tháng 3 năm 2011, Khoa Báo chí - Truyền thông thuộc trường Đại học Khoa học được thành lập theo Quyết đinh số 245/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Giám đốc Đại học Huế.

Từ năm 1997, Tổ Lí luận văn học - Báo chí đào tạo chuyên ban Báo chí, đến năm 2004 đào tạo cử nhân ngành Báo chí. Từ năm 1997 đến nay, Khoa Báo chí - truyền thông đã đào tạo gần 700 sinh viên. Hiện nay, mỗi năm Khoa đào tạo gần 400 sinh viên hệ chính quy; 200 sinh viên hệ vừa học vừa làm, văn bằng hai; gần 150 học viên các lớp nghiệp vụ báo chí.

Đến nay Khoa báo chí - truyền thông đang xây dựng chương trình đào tạo các chuyên ngành: Phát thanh và Truyền hình; Biên tập, Xuất bản và Quan hệ công chúng; Lí luận Báo chí, Báo in và báo điện tử.

2. Các hệ đào tạo:

- Cử nhân:

  + Cử nhân chính quy

  + Cử nhân vừa học vừa làm

  + Cử nhân văn bằng hai

- Liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học

- Sau đại học: 

  + Cao học

- Nghiệp vụ Báo chí

3. Cơ sở vật chất - thiết bị

- 01 phòng tư liệu báo chí, lưu trữ:

  + 19 tờ báo/ngày

  + 5 tạp chí/ngày

  + 245 tập tư liệu báo

  + 205 khóa luận

  + 534 niên luận

  + 100 đầu sách

- 01 phòng Thực hành báo chí gồm hai hệ thống studio Phát thanh và Truyền hình

 - 01 phòng Thực hành báo in và báo điện tử
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---