Khoa Báo chí - Truyền thông

3883744
 

anh khoa

máy rửa bát bosch

máy rửa bát

bếp từ

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA K37 - NGÀNH BÁO CHÍ

Căn cứ danh sách xét và đề nghị sinh viên khóa K37 - ngành Báo chí đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp của Khoa Báo chí - Truyền thông, Nhà trường đã phê duyệt danh sách sinh viên được làm làm khóa luận tốt nghiệp như sau:

STT

Họ và tên

Tổng số

Tổng số

Điểm

tín chỉ

TCTL

TBTL

1

Võ Quốc Nhật

110

110

3.59

2

Tào Thị Tâm

110

110

3.58

3

Đoàn Thị Khánh Huyền

110

110

3.55

4

Phan Thị Bình

110

110

3.53

5

Hoàng Thị Thuỳ Trang

110

110

3.49

6

Đỗ Bích Thảo Trân

110

110

3.48

7

Lê Hà MinhNhật

110

110

3.45

8

Nguyễn Công Sáng

110

110

3.43

9

Nguyễn Thị Phúc Thảo

110

110

3.43

10

Nguyễn Tuấn Hiệp

110

110

3.41

11

Từ Thị Như Quỳnh

110

110

3.4

12

Nguyễn Phạm Hải Dương

110

110

3.39

13

Mai Văn Bắc

110

110

3.32

14

Trần Lê Phương Hằng

110

110

3.32

15

Phạm Thị Phương Thảo

110

110

3.31

16

Phạm Thị Thuỷ Tiên

110

110

3.28

17

Phan Thị Thảo

110

110

3.27

18

Đỗ Thị Thanh Thế

110

110

3.27

19

Nguyễn Thị Thanh Bình

110

110

3.26

20

Trần Thị Hồng

110

110

3.26

21

Cầm Thị Thanh

110

110

3.26

22

Nguyễn Thị Duyên

110

110

3.25

23

Nguyễn Thị Trúc

110

110

3.25

24

Nguyễn Thị Nhàn

110

110

3.21

25

Nguyễn Thị Lý

110

110

3.2

26

Hoàng Thảo Nguyên

114

114

3.19

27

Pơ Loong Thị Phái

110

110

3.19

28

Đặng Duy Nhất

112

112

3.17

29

Nguyễn Thị Lệ Quyên

110

110

3.17

30

Phạm Lưu Kiều Oanh

114

114

3.16

31

Phạm Thị Khoa Trang

110

110

3.12

32

Đậu Thị Linh

110

110

3.11

33

Đỗ Thị Thu Phương

110

110

3.11

34

Nguyễn Như Tố Uyên

110

110

3.1

35

Nguyễn Văn Dinh

110

110

3.09

36

Lê Thị Nhung

110

110

3.09

37

Nguyễn Thị Vĩnh Thịnh

110

110

3.08

38

Mai Thị Linh

110

110

3.07

39

Hà Thị Mơ

110

110

3.07

40

Phạm Thế Huynh

110

110

3.06

41

Lê Hữu Nghĩa

110

110

3.05

42

Trần Thị Thu Phương

110

110

3.05

43

Nguyễn Thị Thảo Sương

110

110

3.05

44

Phạm Văn Trường

112

112

3.05

45

Nguyễn Thị Trâm Anh

112

110

3.03

46

Nguyễn Thị Hương

110

110

3.03

47

Võ Thị Quỳnh Như

110

110

3.03

48

Trần Văn Phong

110

110

3.03

49

Lê Trần Ngọc Trân

110

110

3.02

50

Nguyễn Thị Hải Vân

110

110

3.02

52

Lý Mỹ Linh

110

110

2.98

53

Trần Thị Linh

110

110

2.98


Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---