Khoa Báo chí - Truyền thông

3883744
 

anh khoa

máy rửa bát bosch

máy rửa bát

bếp từ

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP K36 (cập nhật)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
                 
STT Mã SV Họ và tên Tổng số
TCTL
Điểm
TBTL
CC
GDQP
CC
GDTC
Ghi chú
1 11T6051078 Trần Thị Mỹ Nhị 124 2.52 X X  
2 1260510008 Trần Thị Diệu Ái 122 3.23 X X  
3 1260510001 Ngô Quang An 122 2.89 X X  
4 1260510003 Thái Thị An 124 2.88 X X  
5 1260510004 Hoàng Đức Nam Anh 122 2.64 X X  
6 1260510005 Nguyễn Nam Anh 122 2.92 X X  
7 1260510007 Tống Thị Mỹ Anh 122 3.07 X X  
8 1260510009 Lê Thị Bình 122 3.25 X X  
9 1260510010 Lê Băng Châu 122 3 X X  
10 1260510011 Văn Thị Diễm Châu 122 3.31 X X  
11 1260510012 Trần Thị Nữ Chinh 122 2.99 X X  
12 1260510014 Phạm Văn Công 122 2.7 X X  
13 1260510015 Nguyễn Văn Cường 122 2.83 X X  
14 1260510025 Nguyễn Văn Đạt 125 2.87 X X  
15 1260510016 Lê Thị Thúy Diễm 122 3.17 X X  
16 1260510017 Trần Thị Ngọc Diễm 122 3.24 X X  
17 1260510026 Nguyễn Thị Điệp 122 2.89 X X  
18 1260510018 Nguyễn Ngọc Do 122 2.72 X X  
19 1260510019 Nguyễn Thị Ngọc Doan 122 2.91 X X  
20 1260510020 Trần Thuỳ Dung 122 2.75 X X  
21 1260510023 Hoàng Ngọc Dũng 122 2.42 X X  
22 1260510021 Trương Đình Duy 122 2.8 X X  
23 1260510028 Hồ Văn Giáp 123 2.49 X X  
24 1260510029 Nguyễn Thị Thu 122 2.95 X X  
25 1260510030 Bùi Thị Thanh Hải 122 3.32 X X  
26 1260510037 Đào Thị Hằng 124 3.2 X X  
27 1260510039 Hoàng Thị Thu Hằng 122 2.53 X X  
28 1260510040 Trịnh Thị Hằng 122 2.78 X X  
29 1260510041 Võ Thị Hằng 122 2.83 X X  
30 1260510033 Nguyễn Thị Thu Hạnh 122 3.32 X X  
31 1260510034 Lê Thị Mỷ Hậu 122 2.93 X X  
32 1260510035 Nguyễn Thị Hậu 122 2.93 X X  
33 1260510036 Tống Văn Hậu 122 2.39 X X  
34 1260510042 Lê Thị Hiền 122 3.19 X X  
35 1260510043 Nguyễn Thị Thu Hiền 122 2.96 X X  
36 1260510044 Trương Thị Thu Hiền 122 2.64 X X  
37 1260510045 Đặng Ngọc Hiếu 122 2.54 X X  
38 1260510051 Phan Thị Hồng Hóa 122 3.09 X X  
39 1260510048 Nguyễn Thị Hoài 122 3.26 X X  
40 1260510049 Huỳnh Anh Hoàng 122 3.16 X X  
41 1260510050 Phạm Văn Hoàng 122 2.69 X X  
42 1260510054 Mai Thị Huế 122 3.39 X X  
43 1260510060 Dương Thị Kim Hương 122 2.95 X X  
44 1260510061 Trần Thị Hương 122 2.78 X X  
45 1260510055 Nguyễn Tiến Huy 122 2.92 X X  
46 1260510056 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 122 3.06 X X  
47 1260510058 Võ Thị Huyền 122 3.63 X X  
48 1260510062 Nguyễn Thị Thuý Khuyên 122 2.75 X X  
49 1260510063 Lê Thị Kiều 122 2.74 X X  
50 1260510064 Nguyễn Thị Anh Kiều 122 2.96 X X  
51 1260510065 Nguyễn Thị Phương Lam 122 3.25 X X  
52 1260510066 Nguyễn Thị Lan 122 3.15 X X  
53 1260510067 Trần Thị Lan 122 2.79 X X  
54 1260510068 Nguyễn Thị Liên 122 3.06 X X  
55 1260510069 Tống Thị Diệu Liên 122 2.88 X X  
56 1260510070 Nguyễn Đăng Liệu 122 2.77 X X  
57 1260510071 Lê Phạm Nhật Linh 122 2.67 X X  
58 1260510072 Nguyễn Nhất Linh 126 3.14 X X  
59 1260510074 Nguyễn Văn Lĩnh 122 2.7 X X  
60 1260510076 Phan Thị Thu Loan 122 2.91 X X  
61 1260510080 Phạm Thị Lụa 122 3.14 X X  
62 1260510082 Trần Thị Lựu 122 2.93 X X  
63 1260510079 Nguyễn Văn Luých 122 2.72 X X  
64 1260510084 Đỗ Hoàng Phước Ly 122 3.29 X X  
65 1260510083 Đỗ Thị Ly 122 2.84 X X  
66 1260510085 Nguyễn Thị Thanh Mai 122 3.12 X X  
67 1260510086 Nguyễn Thị Tiểu Mai 122 2.98 X X  
68 1260510087 Trần Thị Mai 122 2.91 X X  
69 1260510088 Trần Thị Sao Mai 122 3.37 X X  
70 1260510089 Nguyễn Thị Hồng Mận 122 2.96 X X  
71 1260510090 Nguyễn Thị Mến 122 2.8 X X  
72 1260510091 Lê Thị Diệu Minh 122 2.59 X X  
73 1260510092 Phan Thị My My 122 2.42 X X  
74 1260510093 Nguyễn Thị Thu Nam 122 3.21 X X  
75 1260510094 Lê Thị Năm 122 3.1 X X  
76 1260510095 Hồ Thị Nga 122 2.73 X X  
77 1260510097 Ngô Thị Nga 122 3.32 X X  
78 1260510098 Nguyễn Thị Nga 122 3.31 X X  
79 1260510099 Nguyễn Thị Nga 122 2.61 X X  
80 1260510100 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 122 2.69 X X  
81 1260510101 Phan Hoàng Kim Ngân 122 3.3 X X  
82 1260510102 Trần Thị Bích Ngân 122 3.11 X X  
83 1260510105 Lê Thị Ánh Ngọc 122 2.9 X X  
84 1260510106 Bùi Thị Thanh Nhàn 122 3.35 X X  
85 1260510107 Nguyễn Hữu Thành Nhân 122 3.39 X X  
86 1260510108 Hà Huỳnh Thảo Nhi 122 2.95 X X  
87 1260510112 Phạm Thị Như 122 2.84 X X  
88 1260510110 Võ Thị Nhung 122 3.1 X X  
89 1260510111 Võ Thị Cẩm Nhung 122 2.7 X X  
90 1260510113 Châu Phi Nông 122 2.75 X X  
91 1260510115 Chu Ngọc Oai 122 2.61 X X  
92 1260510118 Trần Thị Phương 122 3 X X  
93 1260510121 Lê Xuân Bảo Phượng 122 2.85 X X  
94 1260510122 Trần Thị Phượng 122 3.3 X X  
95 1260510125 Nguyễn Ngọc Quý 122 2.8 X X  
96 1260510126 Trương Công Quý 122 2.06 X X  
97 1260510123 Nguyễn Thị Hoàng Quyên 122 2.89 X X  
98 1260510128 Nguyễn Thị Phương Sanh 122 2.89 X X  
99 1260510129 Đinh Thị Sen 122 3.25 X X  
100 1260510130 Ngô Đình Sinh 122 2.75 X X  
101 1260510131 Trần Thị Sương 122 3.14 X X  
102 1260510133 Võ Thị Tha 122 2.71 X X  
103 1260510139 Nguyễn Thị Thắm 122 3.21 X X  
104 1260510137 Nguyễn Thị Thân 122 3.25 X X  
105 1260510140 Nguyễn Thanh Thắng 122 2.89 X X  
106 1260510141 Phan Thị Bích Thắng 122 2.75 X X  
107 1260510136 Lê Thị Thảo 122 3.14 X X  
108 1260510143 Lê Thị  Thiết 122 2.75 X X  
109 1260510145 Đinh Thị Hoài  Thu 122 3.07 X X  
110 1260510147 Trần Thị Thuỷ 122 2.93 X X  
111 1260510148 Lê Văn Tiền 122 2.76 X X  
112 1260510149 Nguyễn Hữu Tin 122 2.73 X X  
113 1260510150 Trần Phong Toại 122 2.8 X X  
114 1260510153 Nguyễn Thị Trải 122 2.93 X X  
115 1260510152 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 122 2.88 X X  
116 1260510154 Nguyễn Văn Tri 122 2.67 X X  
117 1260510156 Lê Văn Triện 122 3.48 X X  
118 1260510155 Phạm Thị Hải Triều 122 3.3 X X  
119 1260510157 Hoàng Thị Tuyết Trinh 122 2.56 X X  
120 1260510158 Phạm Thái Yến Trinh 122 3.32 X X  
121 1260510161 Nguyễn Thị Ngọc 122 2.94 X X  
122 1260510162 Nguyễn Văn Tụ 122 3.07 X X  
123 1260510163 Hầu Văn Tỷ 124 2.2 X X  
124 1260510164 Nguyễn Thị Hải Uyển 122 3.38 X X  
125 1260510165 Lê Văn Vẽ 122 2.65 X X  
126 1260510166 Trần Thị Tường Vi 122 3.11 X X  
127 1260510168 Hoàng Thị Thúy Vy 122 2.69 X X  
128 1260510169 Bùi Thị Xuân 122 3.29 X X  
129 1260510173 Bùi Văn Ý 122 2.72 X X  
130 1260510170 Hoàng Thị Yến 122 2.75 X X  
131 1260510172 Trần Thị Bạch Yến 122 2.82 X X  
B?ng gi Chung c? Imperia SkyGarden,Gi bn Chung c? Imperia 423 Minh Khai,Gi bn Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Imperia Sky Garden 423 Minh Khai,Ti?n ?? thanh ton c?n h? Imperia Sky Garden,Ti?n ?? thanh ton chung c? Imperia Sky Garden,Ti?n ?? thanh ton Imperia Sky GardenKhai,Ti?n ch Chung c? Imperia Sky Garden,Ti?n ch d? n Imperia Sky Garden,Ti?n ch Imperia Sky Garden,Thng tin chung c? Imperia Sky Garden,T?ng quan chung c? Imperia Sky Garden,T?ng quan d? n Imper

Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---