Khoa Báo chí - Truyền thông

3883744
 

anh khoa

máy rửa bát bosch

máy rửa bát

bếp từ

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM KLTN K36 (Bản chính thức)

THÔNG BÁO

hội đồng Khoa học Đào tạo Khoa thông báo:

- Xét 50 SV đủ điều kiện làm KLTN

- Điều kiện: Điểm TBTL (7 học kì) >= 2,98; Tổng số TCTL: 113

Đề nghị các sinh viên K36 theo dõi danh sách sinh viên được làm làm khóa luận tốt nghiệp.

STT Mã SV   Họ và tên       Tổng số
tín chỉ
  Tổng số
TCTL
Điểm
TBTL
  Số TC
học/thi lại
1 1260510058   Võ Thị     Huyền 113   113 3.6   0
2 1260510156   Lê Văn     Triện 113   113 3.44   0
3 1260510107   Nguyễn Hữu Thành     Nhân 113   113 3.35   2
4 1260510054   Mai Thị     Huế 113   113 3.34   0
5 1260510164   Nguyễn Thị Hải     Uyển 113   113 3.33   0
6 1260510088   Trần Thị Sao     Mai 113   113 3.32   0
7 1260510158   Phạm Thái Yến     Trinh 113   113 3.27   0
8 1260510106   Bùi Thị Thanh     Nhàn 113   113 3.27   4
9 1260510097   Ngô Thị     Nga 113   113 3.27   0
10 1260510033   Nguyễn Thị Thu     Hạnh 113   113 3.27   2
11 1260510030   Bùi Thị Thanh     Hải 113   113 3.27   0
12 1260510098   Nguyễn Thị     Nga 113   113 3.26   0
13 1260510011   Văn Thị Diễm     Châu 113   113 3.26   0
14 1260510155   Phạm Thị Hải     Triều 113   113 3.24   0
15 1260510122   Trần Thị     Phượng 113   113 3.24   0
16 1260510169   Bùi Thị     Xuân 113   113 3.23   0
17 1260510084   Đỗ Hoàng Phước     Ly 113   113 3.23   0
18 1260510048   Nguyễn Thị     Hoài 113   113 3.2   3
19 1260510137   Nguyễn Thị     Thân 113   113 3.19   6
20 1260510129   Đinh Thị     Sen 113   113 3.19   0
21 1260510065   Nguyễn Thị Phương     Lam 113   113 3.19   0
22 1260510009   Lê Thị     Bình 113   113 3.19   0
23 1260510017   Trần Thị Ngọc     Diễm 113   113 3.18   0
24 1260510008   Trần Thị Diệu     Ái 113   113 3.17   0
25 1260510139   Nguyễn Thị     Thắm 113   113 3.15   2
26 1260510093   Nguyễn Thị Thu     Nam 113   113 3.15   0
27 1260510142   Nguyễn Thị Kim     Thi 113   113 3.12   12
28 1260510135   Bùi Thị Thu     Thảo 113   113 3.12   0
29 1260510042   Lê Thị     Hiền 113   113 3.12   0
30 1260510037   Đào Thị     Hằng 113   113 3.12   5
31 1260510096   Mai Thị     Nga 113   113 3.11   0
32 1260510016   Lê Thị Thúy     Diễm 113   113 3.11   0
33 1260510075   Nguyễn Xuân     Lĩnh 115   115 3.09   2
34 1260510049   Huỳnh Anh     Hoàng 113   113 3.09   0
35 1260510072   Nguyễn Nhất     Linh 117   117 3.08   2
36 1260510066   Nguyễn Thị     Lan 113   113 3.08   2
37 1260510136   Lê Thị     Thảo 113   113 3.07   2
38 1260510131   Trần Thị     Sương 113   113 3.07   2
39 1260510080   Phạm Thị     Lụa 113   113 3.07   2
40 1260510085   Nguyễn Thị Thanh     Mai 113   113 3.05   0
41 1260510166   Trần Thị Tường     Vi 113   113 3.04   2
42 1260510102   Trần Thị Bích     Ngân 113   113 3.04   0
43 1260510110   Võ Thị     Nhung 113   113 3.03   0
44 1260510094   Lê Thị     Năm 113   113 3.03   5
45 1260510051   Phan Thị Hồng     Hóa 113   113 3.02   4
46 1260510162   Nguyễn Văn     Tụ 113   113 3   2
47 1260510007   Tống Thị Mỹ     Anh 113   113 3   3
48 1260510145   Đinh Thị Hoài     Thu 113   113 2.99   0
49 1260510068   Nguyễn Thị     Liên 113   113 2.98   0
50 1260510056   Nguyễn Thị Ngọc     Huyền 113   113 2.98   3
Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra

Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---