Khoa Báo chí - Truyền thông

3883744
 

anh khoa

máy rửa bát bosch

máy rửa bát

bếp từ

Hướng dẫn qui cách thực hiện khóa luận, Niên luận

Khoa BC-TT hướng dẫn qui cách thực hiện Khóa luận, luận văn cho K33 và K34

 

                     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

                 KHOA BÁO CHÍ-TRUYỀN THÔNG

 

 
   

 

 

             Huế, ngày 27 tháng 03 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN, NIÊN LUẬN  

 

1/ Trình bày chung

-         Đóng bìa cứng, in chữ nhũ (Mẫu 1)

-         Trang phụ bìa (Mẫu 2)

 

2/ Bố cục

-         Trang bìa cứng

-         Trang phụ bìa

-         Mục lục

-         Danh mục các chữ viết tắt

-         Danh mục các bảng biểu

-         Phần mở đầu

-         Chương 1: …           (Không đánh chữ số La Mã, đánh chữ A Rập)

1.1.          

1.2.            

-         Chương 2:

2.1.     …

2.2.     …

-         Chương 3:

3.1.          

3.2.          

-         Kết luận

-         Tài liệu tham khảo

-         Phụ lục

 

3/ Soạn thảo văn bản

-         Gíây A4, số trang  từ 40-70trang (Khóa Luận) và 25-40 (Niên luận)

-         Chữ Times New Roman, cỡ 13 hoặc 14, dãn dòng 1,5 lines; mật độ chữ bình thường

-         Lề trên: 2,5 cm; lề dưới: 2,5 cm; lề trái: 3,5 cm; lề phải: 2 cm

-         Số trang đánh ở giữa, bên dưới,  bắt đầu từ mục lục

-         Nếu có hình hoặc bảng thì hình và bảng nằm ngang, đầu bảng/hình nằm về phía lề trái

4/ Viết tắt

-         Chỉ viết tắt những từ hoặc cụm từ là danh từ, không dài quá và được sử dụng nhiều lần trong luận văn

-         Viết tắt các từ nước ngoài phải theo quy định quốc tế

-         Nếu ít từ viết tắt, có thể viết toàn bộ cụm từ lần đầu với chữ viết tắt trong ngoặc đơn

-         Nếu nhiều từ viết tắt, lập bảng các chữ viết tắt ở đầu Khóa luận, Niên luận, xếp theo thứ tự ABC của chữ viết tắt:

 

 

Mẫu bảng chữ viết tắt:

 

AFTA                                     ASEAN Free Trade Area         

                                            Khu vực thương mại tự do ASEAN

 

 5/ Tài liệu tham khảo

-         Xếp theo từng ngôn ngữ, tiếng Việt đầu tiên, rồi đến các ngôn ngữ khác (Anh, Nga…)

-         Xếp tài liệu tham khảo theo thứ tự ABC

+ Tác giả người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ

+ Tác giả người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên

+ Tài liệu không có tác giả, coi tên cơ quan ban hành như tác giả và xếp theo chữ đầu của cơ quan đó (VD: Đảng Cộng sản Việt Nam xếp theo chữ Đ)

-         Đánh số thứ tự liên tục cho toàn bộ tài liệu tham khảo mọi thứ tiếng

-         Trật tự trình bày tài liệu tham khảo là sách:

STT, Tên tác giả (năm công bố), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

 

Mẫu:

 

1. Nguyễn Thị Thoa (2012), Giáo trình Tác phẩm báo chí đại cương, Nxb Văn hóa-Thông tin, Hà Nội.

 

 

-         Trật tự trình bày tài liệu tham khảo là bài viết trong tạp chí hay sách:

Tên tác giả (năm công bố), tên bài viết (để trong ngoặc kép), tên tạp chí, tập, (số), các số trang đầu và cuối của bài viết.

 

Mẫu:

 

8. Nguyễn Xuân Thắng (2001), “Năng lượng phóng sự báo chí”, Người làm báo, tập 72 (số 4), tr. 26-31

 

(Tài liệu tiếng Anh số trang ghi là pg.)

-         Đối với tài liệu online, ghi tên tác giả, tên bài, website  và đường link, ngày cập nhật

 

6/ Trích dẫn tài liệu

-         Trích dẫn tài liệu dựa vào số thứ tự của tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo. Ghi số thứ tự đó cùng với số trang và đặt trong ngoặc vuông

Mẫu: [24, tr. 59] (tức là tài liệu số thứ tự 24, trang 59)

 

7/ Đánh số thứ tự bảng biểu

-         Đánh theo số chương và thứ tự của bảng trong chương (VD: Bảng 2.3 là bảng thứ ba trong chương 2)

-         Sau số bảng là tên của bảng (VD: Bảng 2.3: Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc)

-         Chú ý ghi đầy đủ đơn vị tính (nếu có)

-         Phải ghi nguồn của thông tin trong bảng. Cách ghi giống như trích dẫn tài liệu tham khảo và ghi ở bên dưới bảng.

 

8/ Đánh số các chương, mục và tiểu mục

-         Sử dụng số Arab, không dùng chữ số La Mã

-         Không nên chia tiểu mục quá 4 chữ số·

-         Cần có tiêu đề cho các chương, mục và tiểu mục

 

 

Mẫu:

 

Chương 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN…

               1.1. Phóng sự và phóng sự báo in

                          1.1.1.

                        1.1.2.

               1.2. …

 

Chương 2

               2.1.     …

               2.2.    

 

 

9/ Phần mở đầu: Cần có các nội dung sau

-         Mục đích, ý nghĩa của đề tài (Lý do lựa chọn đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn)

-         Lịch sử nghiên cứu vấn đề (trong nước và ngoài nước)

-         Đối tượng và phạm vi nghiên cứu (Xác định rõ đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài)

-         Phương pháp nghiên cứu (phương pháp, cơ sở lý luận, giả thuyết khoa học)

-         Cấu trúc của Khóa luận, Niên luận (Nội dung chính của từng chương)

 

Mẫu 1: Bìa cứng

 

ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ (co chữ 14 không in đậm)

KHOA BÁO CHÍ-TRUYỀN THÔNG (co  chữ 14  in đậm) 

-----------------------------------------------------

 

HỌ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN (co  chữ 14  in đậm) 

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN (co  chữ 18  in đậm)

 

 

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (co  chữ 14  in đậm)

KHÓA............... (co  chữ 14  in đậm)

NGÀNH:............. co  chữ 14  in đậm

 

 

 

HUẾ-2012

 

 

 

 

Mẫu 2: Trang phụ bìa (trang trong):

 

 

ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ (co chữ 14 không in đậm)

KHOA BÁO CHÍ-TRUYỀN THÔNG (co  chữ 14  in đậm)

-----------------------------------------------------

 

 

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN (co  chữ 18  in đậm)

 

 

 

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP(co  chữ 14  in đậm)

KHÓA............... (co  chữ 14  in đậm)

NGÀNH:............. co  chữ 14  in đậm

 

 

 

 

Giáo viên hướng dẫn :                                                        Sinh viên thực hiện:

PGS.TS. Nguyễn Văn A                                                          Nguyễn văn C

 ThS. Trần Thị B...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUẾ-2012

 

 

 

 

 TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

  PGS.TS. Hoàng Tất Thắng

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputraCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---