Phòng KHCN - HTQT

3828427, 3837847
 
Cơ cấu tổ chức

(Thông tin đang được cập nhật)

Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế

Địa chỉ: tầng III, nhà A, 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

Điện thoại: (054)-3828427, (054)-3837847

Email: nckhdn@gmail.com (Khoa học công nghệ), doingoaidhkh@gmail.com (Hợp tác quốc tế)

Phó Hiệu trưởng phụ trách:


PGS.TS.Hà Văn Hành
Điện thoại: 0912.501.929
Email:hanhdiahue@gmail.com
 

Trưởng phòng: (054)-3837847

     TS. Nguyễn Trường Thọ
Điện thoại:0982.950095, 0915.805405
Email: nguyenductruongtho@gmail.com 

Mảng công tác phụ trách: 

- Quản lý chung mọi hoạt động của Phòng; Ủy viên trực của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường;

- Phụ trách chính về hoạt động của các trung tâm; thông tin đưa lên website; các hội nghị/hội thảo cấp Trường, quốc tế; các hoạt động HTQT, các dự án HTQT; các dự án tăng cường tiềm lực KHCN;

- Tham gia hội đồng tuyển chọn, nghiệm thu các đề tài KHCN thuộc các khoa Toán, Lý, Kiến trúc, Công nghệ thông tin, và Điện tử Viễn thông (CTHĐ: TS. Võ Thanh Tùng);

- Chỉ đạo việc thực hiện nhận, phản biện, in ấn và xuất bản tạp chí Khoa học và Công nghệ, trường ĐHKH Huế; theo dõi tiến độ upload tạp chí của Trường lên Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến


Phó trưởng phòng: (054)-3828427

TS. Phan Tuấn Anh
Điện thoại: 0989.230.009
Email: fantuananh@gmail.com

Mảng công tác phụ trách:

- Quản lý đề tài cấp cơ sở Trường ĐHKH và đề tài cấp Đại học Huế.

- Tham gia hội đồng tuyển chọn, nghiệm thu các đề tài KHCN thuộc các khoa khối khoa học xã hội.

- Chỉ đạo việc format các bài gửi đăng tạp chí Khoa học và Công nghệ trường ĐHKH Huế.

- Quản lý thông tin đăng lên website của Trường.

Bộ phận Khoa học công nghệ: (054)-3828427

ThS. Lê Thị Thu Hằng
Điện thoại: 0982.822034
Email:

Mảng công tác phụ trách:

- Chuyên viên quản lý các đề tài cấp Đại học Huế;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu các đề tài được quản lý;

- Thư ký hành chính cho các Hội đồng nghiệm thu cấp ĐH Huế;


   
ThS. Nguyễn Lý Hữu Huấn
Điện thoại: 0983.145813
Email: nlhhuan@gmail.com

Mảng công tác phụ trách:

- Nhận, biên tập hình thức và gửi phản hồi ý kiến giữa tác giả, phản biện và Hội đồng biên tập các bài gửi đăng trong tạp chí Khoa học và Công nghệ của Trường ĐHKH;

- Quản lý website của Trường (tiếng Việt & tiếng Anh); quản lý nhiệm vụ CNTT của Trường;

- Quản lý các hợp tác KHCN theo Nghị định thư, đề tài Nhà nước, Nafosted; cấp Bộ và cấp Tỉnh;

- Theo dõi các hoạt động sở hữu trí tuệ; các công bố khoa học của cán bộ nhà trường;


   
Trần Thị Lương Hiên
Điện thoại: 0983.840014
Email: luonghien_83@yahoo.com

Mảng công tác phụ trách:

- Quản lý các đề tài cấp cơ sở Trường ĐHKH, đề tài NCKH Sinh viên; công trình dự thi sáng tạo khoa học trẻ (cán bộ trẻ và sinh viên);

- Xây dựng cơ sở dữ liệu các đề tài được quản lý;

- Thư ký hành chính các hội đồng nghiệm thu đề tài được quản lý;

 

   
Trần Thị Mai Thi
Điện thoại: 0905.519189
Email: maithi2409@gmail.com

Mảng công tác phụ trách:

- Đưa tin và cập nhật các thông tin về hoạt động chung của Trường & Phòng lên Website tiếng Việt;

- Theo dõi công tác thi đua KHCN hàng năm; quản lý và theo dõi triển khai các hoạt động thi/sáng tạo KHCN (Robocon, Sáng tạo phần mềm, triển lãm KHCN…); Xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan;

- Phối hợp quản lý sở hữu trí tuệ;

Bộ phận Hợp tác quốc tế: (054)-3837847

Trần Thị Thảo Hiền
Điện thoại: 0909.340302
Email: thaohien147@yahoo.com

Mảng công tác phụ trách:

- Quản lý hành chính các hoạt động hợp tác quốc tế và xây dựng CSDL về hợp tác quốc tế;

- Cập nhật các tin tức lên website tiếng Anh của Trường;

- Theo dõi hoạt động của 6 trung tâm: Khoa học Xã hội & Nhân văn, Tư vấn Kiến trúc và Ứng dụng Địa chất; Nghiên cứu Quản lý, Phát triển vùng duyên hải, Phân tích, Tin học, và Thông tin–Thư viện;

- Xây dựng CSDL về hoạt động của 06 trung tâm thuộc Trường.


   
Phan Thị Như Ý
Điện thoại: 0944239955
Email: 

Mảng công tác phụ trách:

- Hỗ trợ việc quản lý hành chính các hoạt động hợp tác quốc tế và xây dựng CSDL về hợp tác quốc tế;

- Cập nhật các tin tức lên website tiếng Anh của Trường;

- Hỗ trợ thực hiện công việc biên tập hình thức; Kiểm tra các phần tóm tắt (abstract) tiếng Việt và tiếng Anh của các bải gửi đăng tạp chí Khoa học Công nghệ của Trường;

- Phối hợp thực hiện công việc và quản lý các cá nhân/tổ chức nước ngoài đang hoạt động tại trường ĐHKH Huế. Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---