Phòng KHCN - HTQT

3828427, 3837847
 
Lời giới thiệu

Phòng Khoa học Công Nghệ - Hợp tác Quốc tế (KHCN-HTQT) là đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế. Phòng được thành lập vào tháng 1 năm 2010 trên cơ sở tách từ Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - Đào tạo Sau đại học. Hiện nay, Phòng có 8 cán bộ trong đó có 1 Trưởng phòng, 1 Phó trưởng phòng và 6 chuyên viên.

Phòng KHCN-HTQT

Phòng KHCN-HTQT có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động khoa học công nghệ - hợp tác quốc tế nhằm đóng góp có hiệu quả cho sự nghiệp đào tạo của Nhà trường và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNGKHOA HỌC CÔNG NGHỆ
- Hàng năm, trường tổ chức triển khai cho cán bộ đăng ký thực hiện đề tài các cấp: đề tài Nhà nước độc lập, dự án sản xuất thử nghiệm, đề tài cấp Bộ, cấp Bộ trọng điểm, … và gửi hồ sơ đăng ký lên Đại học Huế, Bộ KHCN, Bộ GD&ĐT để tuyển chọn.
- Liên kết với các sở KHCN của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên để thông báo các hướng nghiên cứu mà các tỉnh quan tâm cho cán bộ toàn trường biết để nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn.
- Lãnh đạo nhà trường chủ động đến các địa phương để mở rộng quan hệ hợp tác tìm kiếm đề tài để cán bộ nhà trường thực hiện, năm 2008, lãnh đạo Nhà trường đã ký kết với Sở KHCN TP Đà Nẵng thực hiện đề tài Địa chí tự nhiên và hành chính.
- Nhìn chung, những năm qua cán bộ nhà trường thực hiện đề tài các cấp với số lượng lớn. riêng giai đoạn 2006-2011, Trường đã hoàn thành 83 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, 1 dự án sản xuất thí nghiệm cấp Nhà nước, 3 đề tài cấp Bộ trọng điểm, 2 dự án sản xuất thử nghiệm, 97 đề tài cấp Bộ, 110 đề tài cấp cơ sở, 17 đề tài cấp Đại học Huế, 24 đề tài cấp Tỉnh và 135 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
- Các đề tài NCKH đều có các bài báo đăng trên các tạp chí trung ương và địa phương, cụ thể các đề tài từ cấp Bộ trở lên bắt buộc phải có 2 bài báo đăng tạp chí. Trong những năm gần đây, số bài báo đăng ở các tạp chí trung ương và quốc tế không ngừng tăng lên. Cụ thể năm 2008 có 111 bài đăng ở các tạp chí trong nước và 17 bài đăng ở các tạp chí quốc tế, trong đó có 5 bài kết hợp với các GS nước ngoài.
- Bên cạnh việc khuyến khích cán bộ nhà trường tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước, Trường tổ chức Hội nghị khoa học Trường, Hội nghị khoa học nữ, Hội nghị khoa học trẻ định kỳ 2 năm một lần, tạo nhiều cơ hội cho cán bộ giảng viên công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học của trường.
- Hiện nay nhà trường có những nhóm nghiên cứu mạnh như Hóa phân tích, Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ, Công nghệ sinh học, Tài nguyên và đa dạng sinh học; Sinh lý-hóa sinh-vi sinh, Điện tử viễn thông, Vật lý nanô, Công nghệ thông tin, Địa chất, Công nghệ GIS, Quản lý môi trường, Nhân học, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Khảo cổ học, Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Ngôn ngữ học, Triết học.
- Các hoạt động KHCN đã gắn kết chặt chẽ với đào tạo Sau đại học. Một số chương trình như Chương trình Quản lý vùng duyên hải, Chương trình PIP đã tập hợp các SV và học viên Cao học tham gia thực hiện. Đặc biệt ngành CNTT đã có những kết nối giữa đào tạo với các doanh nghiệp, cụ thể các doanh nghiệp đã hỗ trợ kinh phí để tổ chức giải thưởng phần mềm hàng năm, trao học bổng SV nghèo vượt khó và cung cấp địa chỉ để SV ra trường làm việc như các doanh nghiệp: FCG (TP HCM), FPT (TP Đà Nẵng), Huế CIP, VieGrid, …
- Hiện nay nhà trường có hệ thống các phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị hiện đại phục vụ công tác đào tạo và NCKH, đặc biệt là 2 phòng thí nghiệm trọng điểm của khoa Hóa và khoa Vật lý; Các phòng thí nghiệm của Khoa Sinh học đang được đầu tư nâng cấp do dự án TRIS; khoa Lịch sử có phòng Bảo tàng nhân học, khoa Địa lý – Địa chất có phòng Bảo tàng địa chất khoáng sản.


HỢP TÁC QUỐC TẾ
- Nhà trường đã có những văn bản ký kết với hơn 20 trường đại học trong nước và quốc tế. Chỉ tính từ năm 2005 đến nay, trường đã ký thỏa thuận hợp tác giáo dục với 23 trường, trong đó chú trọng đến việc tăng cường khả năng hợp tác đào tạo và NCKH, nâng cao năng lực cán bộ giảng viên, sinh viên thông qua các chương trình trao đổi cán bộ, sinh viên, trao đổi thông tin tài liệu, các công trình NCKH, phối hợp với các đối tác nước ngoài tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, xây dựng và phối hợp thực hiện các dự án giáo dục. Ngoài các chương trình hợp tác liên kết đào tạo, trường thường xuyên phổ biến các chương trình học bổng và đã nhận được nhiều loại học bổng khác nhau từ các viện, các trường đại học và tổ chức quốc tế.
- Đối với hoạt động quản lý và thực hiện các dự án quốc tế, trong giai đoạn 2004-2007, trường đã và đang quản lý 7 dự án với sự tài trợ và hợp tác của nước ngoài như dự án hợp tác với HABViet (Đan Mạch), PIP (Canada), Rosa Luxemburg (CHLB Đức), tổ chức FAO, ICCO (Hà Lan). Các dự án này đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường năng lực nghiên cứu và trao đổi khoa học của cán bộ trong trường, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế của trường, cải thiện và nâng cấp một phần trang thiết bị phòng thí nghiệm, tạo cơ hội cho các cán bộ tham gia dự án tiếp cận với các nền khoa học tiên tiến.


(các thông tin này còn tiếp tục cập nhật)
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---