Thông báo số 1 V/v tổ chức hội thảo “Chính sách Kinh tế mới (NEP) của V.I. Lênin – giá trị lý luận và thực tiễn”
Gửi bởi admin vào lúc 07-08-2017

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và sự xuất hiện Nhà nước xã hội chủ nghĩa, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực. Một trong những di sản lý luận quan trọng nhất của V.I. Lênin về xây dựng chủ nghĩa xã hội đó là Chính sách Kinh tế mới (NEP) được soạn thảo năm 1921. Chính sách kinh tế NEP ngày nay vẫn còn nhiều giá trị thực tiễn và thời đại, nhất là trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Để đánh giá tầm vóc và ý nghĩa của NEP, cũng như đóng góp của V.I. Lênin đối với thành quả cách mạng thế giới, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chính sách Kinh tế mới (NEP) của V.I. Lênin – giá trị lý luận và thực tiễn”.


Toàn văn

I. Các nội dung chính của hội thảo

  1. Bối cảnh ra đời của NEP và sự vận dụng sáng tạo học thuyết C.Mác – P.Ăngghen của V.I. Lênin.
  2. Những nội dung cơ bản của NEP.
  3. Giá trị lý luận và thực tiễn của NEP đối với cách mạng Việt Nam.
  4. Các vấn đề khoa học liên quan khác.

II. Thành phần tham dự

Các nhà khoa học, cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của Trường Đại học Khoa học và các nhà khoa học, giảng viên, học viên sau đại học trên toàn quốc quan tâm tới chủ đề hội thảo.

III. Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức

Thời gian: 8h00, ngày 06 tháng 10 năm 2017 (thứ sáu)

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (Phòng Hội thảo KH2), số 77 đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

IV. Thể lệ và thời hạn gửi tham luận

Thời gian gửi bài tham gia hội thảo từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 30 tháng 8 năm 2017. Bài viết gửi theo địa chỉ email: tapchi@husc.edu.vn.

Thể lệ trình bày được quy định tại địa chỉ website: http://husc.edu.vn/, Mục Tải File, văn bản, biểu mẫu > Khoa học công nghệ > Tạp chí KH&CN Trường ĐHKH > Thể lệ đăng bài tạp chí KHCN (chuyên san KHXH&NV).

 

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Điện thoại: 0543.837847 hoặc 0989230009 (gặp TS. Phan Tuấn Anh), hoặc Email: tapchi@husc.edu.vn.

Trường Đại học Khoa học trân trọng thông báo và mong nhận được sự tham gia của các nhà khoa học và quý vị đại biểu./.

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PGS.TS. HOÀNG VĂN HIỂN

(From: http://www.husc.edu.vn/khcn/news.php?readmore=3504)