Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 17

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 17
 Phòng KHCN - HTQT Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội thảo nhân 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
Gửi bởi admin vào lúc 14-07-2017

THÔNG BÁO SỐ 1

V/v tổ chức  Hội thảo khoa học nhân 100 năm
Cách mạng tháng Mười Nga (1917 – 2017)”


Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga (7/11/1917) là một trong những dấu mốc quan trọng nhất của lịch sử loài người thời hiện đại, mở ra một chương mới cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, đặc biệt có ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Nhằm đánh giá ý nghĩa khoa học của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga và rút ra những bài học trên lĩnh vực lý luận và thực tiễn, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức “Hội thảo khoa học nhân 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (1917 – 2017)”.


Toàn văn

1. Các nội dung chính của hội thảo

- Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 và ý nghĩa thời đại

- Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô (1921 – 1991): những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm.

- Cách mạng Tháng Mười Nga với cách mạng Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc.

- Những di sản của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga: những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra.

- Các vấn đề khoa học liên quan khác.

2. Thành phần tham dự

Các nhà khoa học, cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của Trường Đại học Khoa học và các nhà khoa học, giảng viên, học viên sau đại học trên toàn quốc quan tâm tới chủ đề hội thảo.

3. Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức

Thời gian: Ngày 4 tháng 11 năm 2017 (thứ bảy)

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (Hội trường A1).

4. Đăng ký và gửi báo cáo tham luận

Đăng ký tóm tắt trước ngày 30 tháng 8 năm 2017 và gửi bài viết toàn văn đến Ban tổ chức hội thảo trước ngày 30 tháng 9 năm 2017 theo địa chỉ email: khcn@husc.edu.vn đúng thể lệ trình bày kèm theo công văn này.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Điện thoại: 0543.837847 hoặc 0989230009 (gặp TS. Phan Tuấn Anh), hoặc Email: khcn@husc.edu.vn.

Trường Đại học Khoa học trân trọng thông báo và mong nhận được sự tham gia của các nhà khoa học và quý vị đại biểu./.

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PGS.TS. HOÀNG VĂN HIỂN

 

Tải toàn văn thông báo tại đây

(From: http://www.husc.edu.vn/khcn/news.php?readmore=3481)