ĐH Hosei, Nhật Bản tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình đào tạo sau đại học
Gửi bởi ttthien vào lúc 09-01-2017

Trường Đại học Khoa học nhận được Thông báo của Đại học Hosei, Nhật Bản về việc tuyển chọn sinh viên tham gia các chương trình đào tạo sau đại học thuộc các ngành khoa học và công nghệ của Đại học Hosei. Trong đó, sinh viên của các trường có quan hệ hợp tác với Đại học Hosei sẽ được ưu tiên. Trường Đại học Khoa học đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với Đại học Hosei năm 2014. Số lượng tuyển chọn cho chương trình đào tạo thạc sỹ là 01-03 người và chương trình đào tạo tiến sĩ là 01-03 người. 


Toàn văn

Thông tin chi tiết: xin tham khảo tại website http://iist.hosei.ac.jp/admission/ hoặc tham khảo tại đây.

Kính đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến thông tin này đến các cá nhân có quan tâm.

Trân trọng./.

Đã ký

Phó Trưởng Phòng KHCN-HTQT

TS. Phan Tuấn Anh

(From: http://www.husc.edu.vn/khcn/news.php?readmore=3249)