Phòng KHCN - HTQT

3828427, 3837847
 

Một số văn bản và biểu mẫu kèm theo Công văn về việc Đăng ký nhiệm vụ KHCN năm 2010

Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ được phê duyệt thực hiện năm 2011

Quyết định số 94/QĐ-ĐHH-KHCN quy định về quản lý đề tài KHCN tại các đơn vị trực thuộc ĐHH

Danh mục đề tài KHCN cấp ĐH Huế năm 2011

Mẫu 4 (ĐHH) - mẫu thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở

 - NLH Huấn -  20-06-2010   In

Được đăng ở: Website chính


Thông báo Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2011

Đại học Huế thông báo "Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2011" đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 2155/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2010. Trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ tham gia tuyển chọn làm chủ trì đề tài.

 - NLH Huấn -  20-06-2010   In

Được đăng ở: Website chính

Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---