Phòng KHCN - HTQT

3828427, 3837847
 
Các chuyên mục con

Hoạt động khoa học công nghệ

Trường Đại học Khoa học có phong trào nghiên cứu khoa học phát triển mạnh trên cả ba lĩnh vực: khoa học tự nhiên, công nghệ và khoa học xã hội, nhân văn. Đã có hàng trăm đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cơ bản và cấp Nhà nước, cấp Bộ được nghiệm thu, chuyển giao ứng dụng sản xuất đạt hiệu quả cao, góp phần phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Hướng KHCN-HTQT ưu tiên giai đoạn 2010-2015 của Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến 2020 của các đơn vị đã được Hiệu trưởng phê duyệt và gửi Đại học Huế, Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường - Bộ GD & ĐT tại Công văn số 054/ĐHKH-KHCN ngày 25/02/2010; 
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---