Hội nghị Cán bộ viên chức Phòng Khảo thí - ĐBCLGD năm học 2018 - 2019
Gửi bởi phongktdbclgd vào lúc 12-10-2018

  Vào lúc 9 giờ 00  ngày 04 tháng 10 năm 2018, Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục đã tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2018-2019. Dự Hội nghị có PGS.TS Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng và ThS Lê Duy Sơn - Chủ tịch Công đoàn Trường và toàn thể cán bộ của đơn vị.

 


Toàn văn

 Vào lúc 9 giờ 00  ngày 04 tháng 10 năm 2018, Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục đã tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2018-2019. Dự Hội nghị có PGS.TS Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng và ThS Lê Duy Sơn - Chủ tịch Công đoàn Trường và toàn thể cán bộ của đơn vị.

 

Hội nghị đã được nghe nội dung Báo cáo tổng kết của lãnh đạo chính quyền – công đoàn phòng đánh giá kết quả thực hiện công tác năm học 2017 - 2018 và Dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của đơn vị và Dự thảo báo cáo tổng kết của Hiệu trưởng tại Hội nghị Cán bộ - Viên chức Trường năm học 2018 - 2019.  Qua thảo luận sôi nổi, dân chủ, trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao, toàn thể cán bộ, viên chức, đã nhất trí thống nhất thông qua nghị quyết, đồng thời bầu các đại biểu tham dự Hội nghị Cán bộ - Viên chức cấp trường. Hội nghị kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

(From: http://www.husc.edu.vn/khaothi/news.php?readmore=3962)