Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 17

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 17
 Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục Tập huấn công tác chuẩn bị đón Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát chính thức tại Trường.
Gửi bởi maithi vào lúc 05-05-2017

Sáng ngày 5/5, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức buổi tập huấn công tác chuẩn bị đón Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát chính thức tại Trường. PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng đã đến tham dự và phát biểu tại buổi tập huấn.

 


Toàn văn

Tham dự buổi tập huấn còn có: ThS. Đỗ Diên, Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD cùng toàn thể giáo viên cố vấn các lớp sinh viên.

Tại buổi tập huấn, PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng đã thông tin lại về việc hoàn thành đánh giá nội bộ và khảo sát sơ bộ của đoàn đánh giá ngoài và khẳng định đợt khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài từ ngày 15/5 đến ngày 19/5 là đợt đánh giá tổng thể, toàn diện hệ thống, liên quan đến tất cả các vấn đề và hoạt động của Trường. Do đó, PGS.TS. Hoàng Văn Hiển đề nghị toàn thể cán bộ của Trường, đặc biệt là giáo viên cố vấn các lớp, phát huy hết tinh thần trách nhiệm, phổ biến những tài liệu, hoạt động của Trường đến với sinh viên, tạo mọi điều kiện để sinh viên tiếp cận được về các hoạt động của Trường trong đợt Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài về khảo sát chính thức.

PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng phát biểu tại buổi tập huấn

ThS. Đỗ Diên, Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD đã phổ biến các các tài liệu tập huấn công tác chuẩn bị đón Đoàn đánh giá ngoài đến khảo sát chính thức tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế gồm:

  1. Lịch Khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài tại Trường Đại học Khoa học
  2. Tóm tắt Báo cáo Tự đánh giá
  3. Nội dung Tập huấn Đón Đoàn đánh giá ngoài (Giảng viên cố vấn)
  4. Nội dung Tập huấn Đón Đoàn đánh giá ngoài (Cán bộ, giảng viên)
  5. Nội dung Tập huấn Đón Đoàn đánh giá ngoài (Sinh viên)

ThS. Đỗ Diên, Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD phổ biến tài liệu

(From: http://www.husc.edu.vn/khaothi/news.php?readmore=3425)