Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

0234.3834.856
 

Thông báo về việc bổ sung, cập nhật đáp án ngân hàng câu hỏi thi/đề thi

Từ năm học 2010-2011, Nhà trường đã triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi/đề thi kết thúc học phần bậc đào tạo đại học hệ chính quy tại Trường. Qua thời gian quản lý và khai thác, hệ thống ngân hàng câu hỏi thi/đề thi đã đáp ứng được yêu cầu trong công tác giảng dạy của giảng viên và đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Tuy nhiên, thực tế đáp án của một số học phần chưa chi tiết, chưa đáp ứng yêu cầu và cần phải bổ sung, cập nhật.


Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---