Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

0234.3834.856
 

1. Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2017 - 2018

(Kế hoạch số 247/KH-ĐHKH, ngày 19/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) Tải văn bản tại đây


2. Chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng ĐBCLGD

(Ban hành kèm theo QĐ số 332/QĐ-ĐHKH, ngày 19/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) Tải văn bản tại đây


3. Chức năng và nhiệm vụ cán bộ ĐBCLGD tại các đơn vị

(Ban hành kèm theo QĐ số 333/QĐ-ĐHKH, ngày 19/12/2016, của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa họcTải văn bản tại đây


4. Danh sách Hội động và đội ngũ cán bộ ĐBCLGD tại các đơn vị


5. Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2015 - 2020

(Ban hành kèm theo QĐ số 32/QĐ-ĐHKH, ngày 02/02/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) Tải văn bản tại đây


6. Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018

(Ban hành kèm theo QĐ số 260/QĐ-ĐHKH, ngày 17/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) Tải văn bản tại đây
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---