Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

0234.3834.856
 

1. Ban hành hướng dẫn tổ chức đánh giá nội bộ chất lượng CTĐT tại Đại học Huế theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và Đào tạo

(Quyết định số 1356/QĐ-ĐHH, ngày 30/11/2017 của Giám đốc Đại học Huế). Tải văn bản tại đây


2. Kế hoạch ĐBCLGD của ĐHH giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn 2030

(Quyết định số 1515QĐ-ĐHH, ngày 27/11/2015 của Giám đốc Đại học Huế) Tải văn bản tại đây


3. Quy định về Đảm bảo chất lượng giáo dục tại Đại Học Huế

(Ban hành kèm theo QĐ số 363/QĐ-ĐHH ngày 01/4/2016 của Giám đốc Đại Học Huế) Tải văn bản tại đây


4. Quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng ĐBCLGD, Đại Học Huế

(Ban hành kèm theo QĐ số 1496/QĐ-ĐHH, ngày 25/11/2015 của Giám đốc Đại Học HuếTải văn bản tại đây


5. Danh sách Hội đồng ĐBCLGD Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Tổ giúp việc Hội đồng


6. Kế hoạch Chiến lược phát triển Đại Học Huế giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến 2030

(Ban hành kèm theo QĐ số 1217/QĐ-ĐHH, ngày 28 /9/2016 của Giám đốc Đại học HuếTải văn bản tại đây

 
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---