Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

0234.3834.856
 

1. Áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trình độ Đại học

(Công văn số 5444/BGDĐT-GDĐH, ngày 16/11/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo) Tải văn bản tại đây


2. Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Chương trình Đào tạo các trình độ giáo dục đại học

(Hướng dẫn số 1074/KTKĐCLGD -KĐĐH, ngày 28/6/2016 của Cục trưởng cục KT - KĐCLGDTải văn bản tại đây


3. Quy định tiêu chuẩn, phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục Đại học

(Quy định số 73/2015/NĐ-CP, ngày 08/9/2015 của Thủ tướng Chính Phủ) Tải văn bản tại đây


4. Quy định về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Đại học

 (Thông tư số 12/2017/BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) Tải văn bản tại đây


5. Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017

(Kế hoạch số 118/KH-BGDĐT, ngày 23/02/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) Tải văn bản tại đây


6. Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học

(Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT, ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐTTải văn bản tại đây


7. Hướng dẫn tự đánh giá Chương trình đào tạo

(Hướng dẫn số 1075/KTKĐCLGD-HDĐGCTĐT, ngày 28/6/2016 của Cục trưởng cục Khảo thí - KĐCLGDTải văn bản tại đây.


8. Công văn Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

(Công văn số 2919/GDĐT-GDĐH, ngày 10/7/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) Tải văn bản tại đây

 
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---