Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

0234.3834.856
 

QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

a. Hướng dẫn công tác Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 (ban hành kèm theo Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH, ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). Chi tiết

b. Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). Chi tiết

c. Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy  (ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). Chi tiết


QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2018

a. Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2018 (ban hành kèm theo Công văn số 991/BGDĐT-QLCL, ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). Chi tiết

b. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). Chi tiết

c. Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). Chi tiết


DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Ngày 10/10/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT về "Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học". Chi tiết


Tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và Tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2018

 Từ năm 2018, nhằm nâng cao chất lượng Kỳ thi THPT quốc gia và Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, Bộ Giáo dục & đào tạo đã đưa ra các chủ trương cụ thể. Chi tiết
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---