Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

0234.3834.856
 

1. Danh sách Hội đồng ĐBCLGD Trường Đại học Khoa học nhiệm kỳ 2014-2019

(QĐ số 323/QĐ-ĐHKH, ngày 19/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) Tải văn bản tại đây


2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng ĐBCLGD Trường Đại học Khoa học

(Ban hành kèm theo QĐ số 332/QĐ-ĐHKH, ngày 19/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) Tải văn bản tại đây


3. Danh sách cán bộ kiêm nhiệm Công tác ĐBCLGD tại các Phòng ban chức năng và trợ lý ĐBCLGD các Khoa

(QĐ 324/QĐ-ĐHKH, ngày 12 tháng 12 năm 2016 và QĐ 354/QĐ-ĐHKH ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) Tải văn bản tại đây


4. Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ kiêm nhiệm Công tác ĐBCLGD tại các đơn vị

(Ban hành kèm theo QĐ số 333/QĐ-ĐHKH, ngày 19/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học). Tải văn bản tại đây
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---