Phòng Công tác học sinh, sinh viên

02343.933231
 
Chuyên mục
Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng

ThS-Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin

Email: hntminh@yahoo.com

SĐT: 0905655635

 
     

Phó trưởng Phòng 

ThS. Thái Nhật Trường

Email: thai_nhat_truong@yahoo.com

SĐT: 0944455136

 
     

Tổ trưởng Tổ THPT Chuyên

ThS. Phan Văn Trí

Email: triphandaotao@yahoo.com

SĐT: 0905655664

 
     

Chuyên viên

CN. Lê Thị Thanh Hải

Emai: loihailoihai@yahoo.com

SĐT: 0918382962

 
     

Chuyên viên

CN. Nguyễn Tường Du

Email: tuongdu2705dtn@gmail.com

SĐT: 01202756868

 
     

Chuyên viên

ThS. Dương Thị Bạch Liên

Email: dtblien1974@gmail.com

SĐT: 0914019746

 
     

Chuyên viên

ThS. Đặng Mỹ Ý

Email: myy1612@gmail.com

SĐT: 0906555205

 Copyright © 2014
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---