Phòng Công tác học sinh, sinh viên

02343.933231
 
Chuyên mục
Chào mừng

Phòng Công tác học sinh, sinh viên tiền thân là Phòng Đào tạo Đại học - Công tác Sinh viên. Phòng được thành lập vào tháng 10 năm 2014 trên cơ sở tách ra từ Phòng Đào tạo Đại học - Công tác Sinh viênHiện nay, Phòng có 07 cán bộ trong đó có 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 05 chuyên viên và Tổ Trung học phổ thông chuyên trực thuộc.

Chức năng

 Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý học sinh Chuyên Trung học phổ thông và sinh viên thuộc các hệ đào tạo của Nhà trường (gọi là học sinh và sinh viên); tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với học sinh và sinh viên (HSSV) của Nhà trường.

Nhiệm vụ

          - Tham mưu, đề xuất tổ chức cho HSSV học tập chính trị, sinh hoạt công dân, học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy của Nhà trường.

         - Phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên quản lý, sử dụng hiệu quả Phòng truyền thống của Nhà trường.

          - Tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản quy định cụ thể về việc quản lý HSSV trong Nhà trường.

          - Phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm an ninh, trật tự, văn minh trường học, các hoạt động phòng, chống tội phạm, ma túy, các tệ nạn xã hội, các quy định, quy chế liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế và Nhà trường.

          - Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý HSSV trong suốt quá trình đào tạo. Quản lý hồ sơ HSSV, kết quả học tập của học sinh khối chuyên và dự bị đại học.

          - Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất mức thu học phí, chế độ miễn, giảm học phí, xét cấp các loại hình học bổng; đôn đốc thu học phí, kế hoạch sử dụng học phí thu từ các loại hình đào tạo đại học và dưới đại học theo quy định của Nhà nước.

          - Tham mưu, đề xuất thực hiện các chế độ chính sách hiện hành cho HSSV; tập hợp danh sách và đề xuất tuyển chọn sinh viên đi học tập nước ngoài theo quy định.

          - Tham mưu, đề xuất và thành lập các hội đồng khen thưởng, khuyết khích tài năng; hội đồng xét kỷ luật đối với HSSV vi phạm quy chế HSSV, quy chế đào tạo và nội quy của Nhà trường.

          - Tham mưu, đề xuất, quản lý và phối hợp đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên chính quy trong suốt quá trình học tập.

          - Đề xuất tổ chức, phối hợp triển khai và theo dõi các hoạt động phong trào, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động ngoại khóa của các lớp HSSV; làm đầu mối tổ chức thực hiện đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường và HSSV theo định kỳ hàng năm.

           - Tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng cấp các chứng chỉ kỹ năng hỗ trợ học tập của HSSV theo quy định.

          - Tham mưu, đề xuất quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, các kỹ năng hỗ trợ liên quan cho HSSV.

            - Làm đầu mối phối hợp thực hiện liên lạc với cựu sinh viên Nhà trường.

          - Xây dựng kế hoạch, quản lý, điều hành chương trình đào tạo và hoạt động của học sinh Chuyên Trung học phổ thông và dự bị đại học.

          - Thống kê, tổng hợp dữ liệu HSSV theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế và Nhà trường.

           - Giải quyết các công việc hành chính và công việc liên quan đến HSSV.

           - Theo dõi công tác phát triển Đảng, công tác y tế học đường trong HSSV.

           - Quản lý lưu học sinh (hồ sơ, thống kê, tư vấn…).

          - Tham mưu, đề xuất, phối hợp tổ chức tiếp nhận HSSV nhập học của các hệ đào tạo của Nhà trường.

          - Phối hợp với Phòng Đào tạo đại học tuyển sinh hệ không chính quy và công tác xét tốt nghiệp.

          - Đề xuất ban hành các quyết định thôi học, nghỉ học, tiếp nhận vào học lại đối với HSSV các hệ đào tạo và sinh viên theo học chương trình thứ 2 của Nhà trường, phối hợp đề xuất thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục đối với sinh viên xin thuyên chuyển trường học.

          - Phối hợp sắp xếp, bố trí các lớp học của HSSV; chỉ định Ban cán sự lớp HSSV lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khoá học.


Địa chỉ Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Tầng 1, Nhà E, Trường Đại học Khoa học,

77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: +84 54 3933231

Email:  cthssvdhkh@gmail.com

Từ khóa
ctsv công tác sinh viênCopyright © 2014
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---