Phòng Công tác học sinh, sinh viên

02343.933231
 
Chuyên mục

Thông báo Kế hoạch tổ chức Ngày hội tuyển dụng và tư vấn việc làm năm 2018

Nội dung

 Công tác sinh viên  26-03-2018 In

Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2014
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---