Phòng Công tác học sinh, sinh viên

02343.933231
 
Chuyên mục

Danh sách sinh viên K38 dự kiến buộc thôi học từ học kỳ II năm học 2017-2018

Danh sách

 Công tác sinh viên  31-01-2018 In

Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2014
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---