Phòng Công tác học sinh, sinh viên

02343.933231
 
Chuyên mục

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm học 2016 - 2017

Nội dung

 Công tác sinh viên  14-10-2016 In

Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2014
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---