In chủ đề
How do I set up roadrunner email?
24-04-2019 17:21

Maria martinez

Newbie

Khoa Công nghệ thông tin
Gia nhập: 24.04.19
Bài viết: 1
Đã cảm ơn: 0 lần
Đã được cảm ơn: 0 lần
These steps have been updated for Android 5.
Launch the Email app.
Enter your RoadRunner email address, then tap “Next“.
Select “Personal (POP3)“, then tap “Next“.
Type your RoadRunner password, then tap “Next“.
Enter the following information for “Incoming server settings“: ...
When done, tap “Next“.

rr com | www rr com | twc email login
 
Đi đến diễn đàn:
Copyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---