In chủ đề
How do I get my BellSouth email on my iPhone?
05-03-2019 19:10

Valerie Scott

Newbie

Khoa Công nghệ thông tin
Gia nhập: 05.03.19
Bài viết: 1
Đã cảm ơn: 0 lần
Đã được cảm ơn: 0 lần
How to set up Bellsouth Email on iphone 6?
Open the iPhone 6 app screen and one the Home Screen tap on 'Settings'.
On the left of the window tap 'Mail, Contacts, Calendars' and then click 'Add Account'.
Now tap on the option 'Other' and then select 'Add Mail Account'.
In the 'Name' field enter the email account name. ...
Select the 'POP' option.

bellsouth email settings | bellsouth email settings outlook
 
Đi đến diễn đàn:
Copyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---