In chủ đề
Năm thành phần trong khung kiểm soát nội bộ bằng COSO là gì?
15-09-2018 11:24

chu giang trường

Newbie

Khoa Báo chí - Truyền thông
Gia nhập: 10.04.18
Bài viết: 19
Đã cảm ơn: 0 lần
Đã được cảm ơn: 0 lần
Vào năm 1992, Ủy ban tổ chức bảo trợ của ủy ban Treadway (Coso) đã phát triển một mô hình để đánh giá các kiểm soát nội bộ. Mô hình này đã được áp dụng làm khuôn khổ chung được chấp nhận để kiểm soát nội bộ và được công nhận rộng rãi như là tiêu chuẩn để chóng loại các tổ chức đo lường tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của họ.
Tìm hiểu kiểm soát nội bộ là gì tại đây

COSO là gì?

Các mô hình COSO xác định kiểm soát nội bộ là một quá trình, thực hinẹ bởi hội đồng quản trị của một tổ chức với giám đốc, quản lý và các nhân viên khác, được thiết kế để đảm bảo sự hợp lý của việc đạt được các mục tiêu trong các loại sau:

- Hiệu quả và hiệu quả hoạt động
- Độ tin cậy của báo cáo tài chính
- Tuân thủ luật và quy định hiện hành

Trong hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả, năm thành phần sau đây hoạt động để hỗ trợ việc đạt được sứ mệnh, chiến lược và mục tiêu kinh doanh liên quan đến một thực thể.

1. Môi trường kiểm soát

Môi trường kiểm soát bao gồm:
- Tính toàn vẹn và giá trị đạo đức
- Cam kết về năng lực
- Hội đồng quản trị và ban kiểm toán
- Cơ cấu tổ chức
- Phân công quyền hạn và trách nhiệm
- Chính sách và thủ tục về nguồn nhân lực

2. Đánh giá rủi ro

- Mục tiêu toàn công ty
- Mục tiêu cấp quy trình
- Phân tích rủi ro
- Quản lý sự thay đổi

3. Hoạt động kiểm soát

- Chính sách và thủ tục
- Bảo mật (ứng dụng và mạng)
- Kinh doanh liên tục
- Gia công phần mềm

4. Thông tin và truyền thông

- Chất lượng thông tin
- Hiệu quả của truyền thông

5. Giám sát

- Giám sát liên tục
- Đánh giá sự riêng biệt
- Báo cáo thiếu sót

Các thành phần trên của COSO hoạt động để thiết lập nền tảng cho kiểm soát nội bộ trong công ty thông qua lãnh đạo trực tiếp, giá trị được chia sẻ và văn hóa nhận mạnh trách nhiệm kiểm soát.

Các rủi ro khác nhau phải đối mặt với công ty được xác định và đánh giá thường xuyên ở tất cả các cấp và trong tất cả các chức năng trong tổ chức.

Các hoạt động kiểm soát và các cơ chế khác được chủ động thiết kế để giải quyết và giảm thiểu các rủi ro đáng kể.

Thông tin quan trọng để xác định rủi ro và đáp ứng các mục tiêu kinh doanh được truyền tải thông qua các kênh được thiết lập lên, xuống và trên toàn công ty. Toàn bộ hệ thống kiểm soát nội bộ được giám sát liên tục và các vấn đề được giải quyết kịp thời.
 
Đi đến diễn đàn:
Copyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---