In chủ đề
Công cụ tài chính là gì? Các loại công cụ tài chính
15-09-2018 09:14

chu giang trường

Newbie

Khoa Báo chí - Truyền thông
Gia nhập: 10.04.18
Bài viết: 19
Đã cảm ơn: 0 lần
Đã được cảm ơn: 0 lần
Công cụ tài chính là tài sản có thể được giao dịch. Có một số loại công cụ tài chính bạn có thể sẽ cần tìm hiểu trong bài viết sau.

Công cụ tài chính là gì?

Công cụ tài chính là tài sản có thể được giao dịch. Nó cũng có thể được gọi là các gói vốn có thể được giao dịch. Hầu hết các loại công cụ tài chính cung cấp một dòng chảy hiệu quả và chuyển vốn trên tất cả các nhà đầu tư trên thế giới.

Các tài sản này có thể là tiền mặt, quyền hợp đồng để giao hoặc nhận tiền mặt hoặc một loại công cụ tài chính khác hoặc bằng chứng về quyền sở hữu của một thực thể.

Công cụ tài chính dựa trên vốn chủ sở hữu đại diện cho quyền sở hữu tài sản. Công cụ tài chính dựa trên nợ là khoản vay của một nhà đầu tư cho chủ sở hữu tài sản.

Công cụ ngoại hối bao gồm một loại công cụ tài chính thứ ba. Các thể loại khác nhau của từng loại công cụ tồn tại, chẳng hạn như vốn cổ phần ưu tiên và vốn cổ phần phổ thông.

Các loại công cụ tài chính

Công cụ tài chính cỏ thể được chia thành 2 loại: Công cụ tiền mặt và công cụ tài chính phái sinh.

Các giá trị của các công cụ tiền mặt bị ảnh hưởng trực tiếp và được xác định bởi các thị trường. Đây có thể là chứng khoán dễ dàng chuyển nhượng. Công cụ tiền mặt cũng có thể huy động và cho vay thỏa thuận của người đi vay và người cho vay.

Giá trị và đặc điểm của các công cụ phái sinh dựa trên các thành phần cơ bản như tài sản, lãi suất hoặc chỉ số.

Phân loại theo tài sản

Các công cụ tài chính có thể được phân chia theo loại tài sản, phụ thuộc vào việc chúng dựa trên nợ hay dựa trên vốn chủ sở hữu.

Công cụ tài chính nợ ngắn hạn kéo dài trong một năm hoặc ít hơn. Chứng khoán thuộc loại này có dạng hóa đơn và giấy thương mại.

Các dẫn xuất được giao dịch trên thị trường dưới các công cụ tài chính ngắn hạn dựa trên nợ có thể là tương lai lãi suất ngắn hạn. Các dẫn xuất OTC là các thỏa thuận tỷ giá kỳ hạn.

Các công cụ tài chính dựa trên nợ dài hạn kéo dài hơn một ngăm. Theo chứng khoán, đây là những trái phiếu, tương đương với các khoản vay. Các công cụ tài chính phái sinh giao dịch được trao đổi là trái phiếu tương lai và các tuy chọn trái phiếu tương lai khác.

Các dẫn xuất OTC là các lãi suất hoán đổi, giới hạn lãi suất và sàn, các lựa chọn lãi suất và các dẫn xuất khác.

Chứng khoán theo công cụ tài chính ựa trên vốn chủ sở hữu là cổ phiếu. Các dẫn xuất được giao dịch trong danh mục này bao gồm các lựa chọn cổ phiếu và tương lai vốn chủ sở hữu. Các dẫn xuất OTC là các lựa chọn cổ phiếu và các dẫn xuất ngoại lai.

Không có chứng khoán theo ngoại hối. Các khoản tương đương tiền đến bằng ngoại tệ giao ngay. Các dẫn xuất được giao dịch bằng ngoại hối là tiền tệ tương lai. Các dẫn xuất OTC đến trong các lựa chọn ngoại hối, chuyển hoàn và hoán đổi ngoại hối.
 
Đi đến diễn đàn:
Copyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---