In chủ đề
10 chuyên ngành lĩnh vực tài chính nên tìm hiểu trước kì thi
07-06-2018 11:20

chu giang trường

Newbie

Khoa Báo chí - Truyền thông
Gia nhập: 10.04.18
Bài viết: 19
Đã cảm ơn: 0 lần
Đã được cảm ơn: 0 lần
Như các bạn đã biết ngành tài chính ngân hàng hiện nay đang được nhiều người đăng ký theo hoc. Những các bạn có biết trong ngành tài chính ngân hàng có các chuyên ngành nào không? Bài viết này mình sẽ tổng hợp 10 chuyên ngành của ngành Tài Chính Ngân Hàng để bạn tìm hiểu.

10 chuyên ngành của ngành Tài chính Ngân hàng là gì?

10 chuyên ngành bao gồm: Quản lý tài chính công, Thuế, Tài Chính quốc tế, Tài chình doanh nghiệp, Tài chính bảo hiểm, Ngân hàng, Hải quan, Định giá tài sản, Chính sách tài chính và đầu tư tài chính. Sau đây mình sẽ làm rõ các vấn đề liên quan đến từng chuyên ngành cụ thể.

Chuyên ngành Quản lý Tài chính công

Đây là chuyên ngành cung cấp cho bạn các kiến thức về quản lý tài chính công ở Việt Nam. Cung cấp các thông lệ quốc tế để sinh viên có thể áp dụng khi thực hiện quản lý tài chính tại tổ chức quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước.

Múc đích của chuyên ngành nhằm giúp cho các học viên có kiến thức, kỹ năng để học viên có khả năng phân tích đánh giá, thực hành các nghiệp vụ lập dự toán, tổ chức chấp hàng dự toán và quyết toán ngân sách. Giúp học viên có thể quản lý tiền thuế mà người dân đóng góp một cách hiệp quả, công bằng.

Chuyên ngành thuế

chuyên ngành thuế là một trong 1 trong 10 chuyên ngành của ngành Tài Chính Ngân Hàng . Ngành thuế trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về thuế như: Am hiểu lý thuyết thuế, chính sách thuế, các luật về thuế. Giúp bạn nắm chắc quy trình quản lý thuế cơ quan thuế, quy định về lập hồ sơ kê khai thuế. Giúp bạn nắm vững được kiến thức bổ trợ về pháp luật, các cam kết quốc tế về thuế.

Chuyên ngành tài chính quốc tế

Chuyên ngành này là một trong những chuyên ngành “HOT” nhất hiện nay được rất nhiều bạn theo học. Ngành trang bị kiến thức chuyên sâu về Tài chính quốc tế, có khả năng ứng dụng vào công việc cụ thể. Nắm vững các nhiệp vụ liên quan như: Kinh tế quốc tê, thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, thanh toán quốc tế, tín dụng quốc tế…. Nắm được các kiến thức về pháp luật quốc tế, thương mại quốc tế va các cam kết quốc tế về kinh tế.

Trang bị kiến thức chuyên sâu về Tài chính quốc tế, có khả năng ứng dụng một cách sáng tạo các kiến thức nghề nghiệp vào các công việc cụ thể.

Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

Chuyên ngành tài chính doanh nghiệp nhăm đào tạo kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, có kiến thức chuyên sâu về quản lý tài chính doanh nghiệp. Có khả năng thẩm đinh dự án, phân tích báo có tài chính. Có kiến thức chuyên sâu về các nghiệp vụ huy động, quản lý và sử dụng vốn, tổ chức hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ. Nắm được kiến thức về pháp luật kinh doanh thương mại và chính sách thuế mới nhất hiện nay…

Chuyên ngành Tài chính Bảo hiểm

Chuyên ngành tài chính Bảo Hiểm là 1 trong 10 chuyên ngành của ngành Tài Chính Ngân Hàng. Ngành tài chính bảo hiểm cùng cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về kinh tế – xa hỗi, tài chính, ngân hàng và có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực bảo hiểm. Giúp bạn có kỹ năng đàm phán, thiết lập và quản lý hợp động, định phí bảo hiểm. Cung cấp các kỹ năng, kiến thức chuyên ngành, pháp luật, quản lý nhà nước, tài chính kế toán, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm phí nhân thọ…

Chuyên ngành Ngân hàng

Mục đích đào tạo củ nhân có kiến thức chuyên môn tài chinh – tiền tệ, ngân hàng. Giúp học viên có kiến thức về quản trị tín dụng, quản trị vốn và tài sản ngân hàng, có kiến thức về nhiệp vụ phát hành tiền và điều hành chính sách tiến tệ; quy trình thẩm định mức tín dụng tiền tệ. Nắm được các kiến thức vê pháp luật, thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán.

Chuyên Ngành Hải Quan

Mục đích tào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho lĩnh vực hải quan, xuất nhâp khấu. Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực hải quan và nghiệp vụ xuất nhập khẩu. Nắm chắc các kiến thức liên quan đến quản lý nhà nước về hải quan. Nắm được các quy đinh của pháp luật trong lĩnh vực Hải quang và cam kết quốc tế hải quan.

Chuyên Ngành định giá tài sản

Mục đích nhằm đào tạo ra những cử nhân có kiến thức chuyên sâu về đinh giá doanh nghiệp, định giá bất động sản. Nắm vững được các nguyên lý và cơ chế vận hành tài sản. Có kiến thức vững vàng về các nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn. Nắm chắc các quy trình hoạch toán kế toán, các nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, định giá chứng khoán.

Chuyên ngành Phân tích chính sách tài chính

Mục đích nhằm đào tạo ra các cử nhân có kiến thức chuyên sâu về ngành phân tích tài chính. Nắm được các lý thuyết về phân tích tài chính tầm vi mô và vĩ mô, phân tích lợi ích, chi phí và dự báo tài chính. Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề chuyên môn với mức độ phức tạp cao. Nắm được các kiến thức liên quan đến quy trình tổ chức thực hiện chính sách tài chính, phân tích ở các cơ quan quản lý nhà nước.

Chuyên ngành Đầu tư tài chính

Chuyên ngành đầu tư tài chính là 1 trong 10 chuyên ngành của ngành Tài Chính Ngân Hàng. Ngành đào tạo cử nhân có kiến thức chuyên sâu về các nghiệp vụ đầu tư tài chính. Giúp sinh viên có kỹ năng phân tích và dự báo thị trường, kỹ năng đầu tư. Năm vững các kiến thức liên quan đến thị trường tài chình, đến rủi ro và các thức quản lý rủi ro các công cụ đầu tư. Nắm được cá kiến thức liên quan đến quy trình hoạch toán kế toan trong đầu tư tài chính.

Trên đây là 10 chuyên ngành của ngành Tài Chính Ngân Hàng mà bạn có thể tham khả đăng ký theo học. Ngành nào cũng đầy sự triển vọng sẽ mang đến cho bạn nhiều co hội việc làm.

Nguồn bài viết: http://tuyensinht...ngan-hang/
 
Đi đến diễn đàn:
Copyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---