Đoàn Thanh niên & Hội Sinh viên

0543822933
 
Chuyên mục
Chưa có chuyên mục nào
Cơ cấu tổ chức

                                     CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐOÀN TRƯỜNG

Họ và tên:HOÀNG NGUYỄN TUẤN MINH

Ngày sinh: 07/07/1983

Quê quán: Quảng Trị.

Địa chỉ hiện nay: Lô số 01 – Khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ, Phường Vỹ Dạ - TP Huế.

Đơn vị: Phòng Công tác học sinh, sinh viên.

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

Chức vụ: Bí thư Đoàn Trường, Trưởng Phòng Công tác học sinh, sinh viên.

Cơ cấu tổ chức: Đoàn Trường Đại học Khoa học Huế gồm 16 Liên chi đoàn và 1 chi đoàn trực thuộc.

1. Liên chi Đoàn Toán học

2. Liên chi Đoàn Vật lý

3. Liên chi Đoàn Hoá học

4. Liên chi Đoàn Công nghệ thông tin

5. Liên chi Đoàn Sinh học

6. Liên chi Đoàn Kiến trúc

7. Liên chi Đoàn Môi trường

8. Liên chi Đoàn Ngữ văn

9. Liên chi Đoàn Lịch sử

10. Liên chi Đoàn Địa lý - Địa chất

11. Liên chi Đoàn Lý luận chính trị

12. Liên chi Đoàn Xã hội học

13. Liên chi Đoàn Báo chí Truyền thông

14. Liên chi Đoàn Công tác xã hội

15. Liên chi Đoàn Khối chuyên PTTH

16. Liên chi Đoàn Điện tử viễn thông

17. Chi Đoàn Phòng Ban

Tổng số đoàn viên: 6.050 đoàn viên

* Ban thường vụ có 7 đồng chí:

1. Hoàng Nguyễn Tuấn Minh: Bí thư
2. Nguyễn Tường Du: Phó Bí thư thường trực
3. Trần Thị Phương Nhung:Phó Bí thư 
4. Nguyễn Hoàng Linh: Phó Bí thư  
5. Nguyễn Thanh Sỹ: UVTV
6. Lê Thùy Trang: UVTV
7. Nguyễn Công Sáng: UVTV

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Hoàng Nguyễn Tuấn Minh

Bí thư

2

Nguyễn Tường Du

P.Bí thư thường trực

3

Trần Thị Phương Nhung

P.Bí thư

4

Nguyễn Hoàng Linh

P.Bí thư

5

Nguyễn Thanh Sỹ

Ủy viên Ban thường vụ

6

Lê Thùy Trang

Ủy viên Ban thường vụ

7

Nguyễn Công Sáng

Ủy viên Ban thường vụ

8

Nguyễn Viết Phương

Ủy viên BCH

9

Hoàng Phú

Ủy viên BCH

10

Hoàng Lê Hà

Ủy viên BCH

11

Hoàng Dương Thu Hương

Ủy viên BCH

12

Nguyễn Thị Lệ Huyền

Ủy viên BCH

13

Lê Văn Thanh Hùng

Ủy viên BCH

14

Lê Văn Thi

Ủy viên BCH

15

Võ Kiên Trung

Ủy viên BCH

16

Nguyễn Dũng

Ủy viên BCH

17

Mai Ngọc Châu

Ủy viên BCH

18

Lê Duy Mai Phương

Ủy viên BCH

19

Nguyễn Duy Ái Nhân

Ủy viên BCH

20

Lê Thị Diệu Hiền

Ủy viên BCH

21

Bùi Quang Dũng

Ủy viên BCH

22

Thái Nhật Trường

Ủy viên BCH

23

Nguyễn Hữu Long

Ủy viên BCH

24

Lê Quốc Hồ

Ủy viên BCH

25

Phạm Văn Hoàng

Ủy viên BCH

Danh sách này gồm có 25 đồng chí; Ban thường vụ gồm có 7 đồng chí; 1 Bí thư và 3 Phó Bí thư

                   CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG


Họ và tên: Nguyễn Tường Du 

Ngày sinh: 27/05/1987

Địa chỉ hiện nay: Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị: Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa chất

Chức vụ: Chủ tịch Hội sinh viên        

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Tường Du

Chủ tịch

2

Nguyễn Quốc Phương

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Công Sáng

Phó Chủ tịch

4

Đỗ Thị Minh Thư

Ủy viên Ban thư ký

5

Phan Cảnh Đạt

Ủy viên Ban thư ký

6

Trương Thị Thanh Nhàn

Ủy viên Ban thư ký

7

Nguyễn Công Triệu

Ủy viên Ban thư ký

8

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Ủy viên BCH

9

Ngô Nhật Hoàng

Ủy viên BCH

10

Đỗ Thanh Việt

Ủy viên BCH

11

Trần Thị Thu Thơm

Ủy viên BCH

12

Nguyễn Doãn Thiện

Ủy viên BCH

13

Lê Thành Linh

Ủy viên BCH

14

Hà Ngọc Minh Đức

Ủy viên BCH

15

Lê Thị Tú Trinh

Ủy viên BCH

16

Nguyễn Thị Hằng

Ủy viên BCH

17

Trịnh Thị Thắm

Ủy viên BCH

18

Ngô Thế Trường Sanh

Ủy viên BCH

19

Phạm Thị Ánh Minh

Ủy viên BCH

20

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Ủy viên BCH

21

Trần Thức

Ủy viên BCH
Copyright © 2012
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---