Trường Đại học Khoa học Huế: Tặng vé tàu, xe cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết.
Gửi bởi maithi vào lúc 05-02-2018

Toàn văn

(From: http://www.husc.edu.vn/dtn/news.php?readmore=3760)