lỊCH CÔNG TÁC

(Từ ngày 28-09-2020 đến ngày 04-10-2020)
NgàySángChiều
Thứ hai
28-09-2020

🕒 [09:00] Gặp mặt viên chức tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giảng viên lên Giảng viên chính năm 2020.
- Thành phần: Hiệu trưởng; Lãnh đạo Phòng Tổ chức và Hành chính; Toàn thể viên chức tham dự kỳ thi.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Họp bàn về sử dụng tài sản công
- Thành phần: Hiệu trưởng; Trưởng phòng KHTC&CSVC; Kế toán trưởng
- Địa điểm: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế

🕒 [16:00] Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học, ngành Báo chí và ngành Công tác xã hội
- Thành phần: Hội đồng tốt nghiệp theo quyết định của Hiệu trưởng.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng

Thứ ba
29-09-2020

🕒 [10:00] [Đại học Huế] Họp Ban Tổ chức Hội trại Đổi mới sáng tạo Đại học Huế năm 2020
- Thành phần: Thành viên Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Hội trại Đổi mới sáng tạo Đại học Huế năm 2020 theo Quyết định số 1227/QĐ-ĐHH ngày 24/8/2020 của Giám đốc Đại học Huế.
- Địa điểm: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế

Thứ tư
30-09-2020

🕒 [08:00] Họp triển khai Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019.
- Thành phần: PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng; Đại diện lãnh đạo các Phòng: ĐTĐH&CTSV, Đào tạo Sau Đại học; đại diện lãnh đạo các Khoa; Trợ lý CTSV&BĐCLGD tại các Khoa (Theo QĐ số 603/QĐ-ĐHKH ngày 15/7/2020); Trợ lý cố vấn học tập các lớp K38 (hệ 5 năm) và K39 (hệ 4 năm) (Theo QĐ số 267/QĐ-ĐHKH ngày 22 tháng 10 năm 2018); Trợ lý Đào tạo Sau đại học (Theo QĐ số 603/QĐ-ĐHKH ngày 15/7/2020); lãnh đạo Phòng KT&BĐCLGD và các chuyên viên liên quan.
- Địa điểm: Phòng Hội thảo KH2
- Người chủ trì: PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng

Thứ năm
01-10-2020

🕒 [08:00] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế NCS Nguyễn Phước Hải Trung, ngành Văn học Việt Nam
- Thành phần: Hội đồng theo Quyết định số 945/QĐ-ĐHKH ngày 07/7/2020 của Giám đốc, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm
- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

Thứ sáu
02-10-2020

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Thực hiện công tác xét tuyển, lọc ảo tuyển sinh đại học 2020
(từ 08g00 ngày 02/10 đến 16g00 ngày 04/10/2020)
- Thành phần: Hiệu trưởng; Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV; ThS. Thái Nhật Trường - Phó Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV
- Địa điểm: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: PGĐ Huỳnh Văn Chương - Phó Chủ tịch HĐTS

🕒 [08:30] [Đại học Huế] Lễ Khai mạc Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020
- Thành phần: - Đại diện Bộ Nội vụ;
- Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đại biểu: theo Giấy mời;
- Ban coi thi của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2;
- Các thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: PGĐ Huỳnh Văn Chương - Phó Chủ tịch Hội đồng thi

🕒 [12:30] [Đại học Huế] Thi môn Tin học - Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020
- Thành phần: - Ban coi thi của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2;
- Các thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2.
- Địa điểm: Trường Đại học Khoa học, số 77 Nguyễn Huệ
- Người chủ trì: PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban coi thi

🕒 [14:00] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế NCS Lương Thái Ngọc, ngành Khoa học máy tính
- Thành phần: Hội đồng theo Quyết định số 1087/QĐ-ĐHKH ngày 27/7/2020 của Giám đốc, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm
- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

Thứ bảy
03-10-2020

🕒 [06:30] [Đại học Huế] Thi môn Tin học - Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 (tiếp theo)
- Thành phần: - Ban coi thi của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2;
- Các thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2.
- Địa điểm: Trường Đại học Khoa học, số 77 Nguyễn Huệ
- Người chủ trì: PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban coi thi

🕒 [13:00] [Đại học Huế] Thi môn Kiến thức chung - Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020
- Thành phần: - Ban coi thi của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2;
- Các thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2.
- Địa điểm: Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban coi thi

Chủ nhật
04-10-2020

🕒 [07:00] [Đại học Huế] Chấm thi môn Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ - Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020
- Thành phần: - Ban chấm thi của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2;
- Các thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2.
- Địa điểm: Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: PGĐ Trương Quý Tùng - Trưởng Ban chấm thi

🕒 [07:00] [Đại học Huế] Thi môn Ngoại ngữ - Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020
- Thành phần: - Ban coi thi của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2;
- Các thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2.
- Địa điểm: Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban coi thi

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Hội nghị tổng kết công tác Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Huế năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
- Thành phần: - Đại biểu (Có giấy mời riêng);
* Đại học Huế:
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

* Các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc:
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn.
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường thành viên.
- Địa điểm: Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi
- Người chủ trì: Bí thư Đoàn Thanh niên - Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế

🕒 [14:30] [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2020
- Thành phần: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 595/QĐ-ĐHH ngày 23/4/2020 của Giám đốc Đại học Huế
- Địa điểm: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng