Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Khoa, Bộ môn trực thuộc

Khoa Địa lý - Địa chất:
http://husc.edu.vn//khoadia

Khoa Điện tử Viễn thông:
http://husc.edu.vn//dtvt

Khoa Báo chí - Truyền thông:
http://husc.edu.vn//khoabaochi

Khoa Công nghệ thông tin:
http://it.husc.edu.vn/

Khoa Công tác xã hội:
http://husc.edu.vn//ctxh

Khoa Hóa học:
http://husc.edu.vn//khoahoa

Khoa Kiến trúc:
http://husc.edu.vn//khoakientruc

Khoa Lịch sử:
http://husc.edu.vn//khoasu

Khoa Lý luận chính trị:
http://husc.edu.vn//khoallct

Khoa Môi trường:
http://husc.edu.vn//khoamoitruong

Khoa Ngữ văn:
http://husc.edu.vn//khoavan

Khoa Sinh học:
http://husc.edu.vn//khoasinh

Khoa Toán:
http://husc.edu.vn//khoatoan

Khoa Vật lý:
http://husc.edu.vn//khoavatly

Khoa Xã hội học:
http://husc.edu.vn//khoaxahoihoc


Đang trực tuyến
  • Khách: 6
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 37,604
  • Thành viên mới nhất: hanhpapa

  • Số lượt truy cập:

--- A D V E R T I S E M E N T
(click here) ---Copyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 

--- A D V E R T I S E M E N T (click here) ---