Thông báo về việc đăng ký dự thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2017
Gửi bởi tochuc vào lúc 04-04-2017

Thông tin chi tiết: tại đây

(From: http://www.husc.edu.vn/daotao/news.php?readmore=3384)