THÔNG BÁO

Từ ngày 15/6/2019, Trường ĐHKH sẽ sử dụng tên miền chính thức là HUSC.HUEUNI.EDU.VN,
và tên miền HUSC.EDU.VN này sẽ chạy ở chế độ lưu trữ, không được cập nhật thông tin nữa.

Nhấn vào đây >>> HUSC.HUEUNI.EDU.VN <<< để chuyển sang website mới.


Thanhh toán học phí trực tuyến

Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Khoa Xã hội học

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

Esuhai

3. Danh sách ngân hàng câu hỏi thi - đề thi
TT Mã HP Tên học phần Đơn vị
1 BAO2012 Truyền thông đại chúng  Báo chí - TT
2 BAO2022 Pháp luật về báo chí Báo chí - TT
3 BAO2062 Đạo đức nghề nghiệp nhà báo Báo chí - TT
4 BAO2092 Thể loại báo chí Báo chí - TT
5 BAO2102 Nhập môn xuất bản Báo chí - TT
6 BAO3012 Cơ sở lý luận báo chí Báo chí - TT
7 BAO3022 Lịch sử báo chí thế giới Báo chí - TT
8 BAO3032 Lịch sử báo chí Việt Nam Báo chí - TT
9 BAO3042 Tác phẩm báo chí Báo chí - TT
10 BAO3102 Trình bày maket báo in Báo chí - TT
11 BAO3162 Nhập môn quan hệ công chúng Báo chí - TT
12 BAO3192 Các thể loại báo chí thông tấn Báo chí - TT
13 BAO4012 Nhiếp ảnh và ảnh báo chí Báo chí - TT
14 BAO4033 Các thể loại báo chí chính luận và chính luận nghệ thuật Báo chí - TT
15 BAO4042 Quy trình sản xuất chương trình phát thanh Báo chí - TT
16 BAO4052 Quy trình sản xuất chương trình truyền hình Báo chí - TT
17 BAO4092 Báo phát thanh Báo chí - TT
18 BAO4102 Các thể loại báo chí phát thanh Báo chí - TT
19 NNH2092 Phong cách học tiếng Việt Báo chí - TT
20 TIN1013 Tin học đại cương Công nghệ thông tin
21 TIN1023 Tin học đại cương Công nghệ thông tin
22 TIN2013 Kiến trúc máy tính Công nghệ thông tin
23 TIN3013 Ngôn ngữ lập trình bậc cao Công nghệ thông tin
24 TIN3023 Toán rời rạc Công nghệ thông tin
25 TIN3032 Nhập môn cơ sở dữ liệu Công nghệ thông tin
26 TIN3042 Nguyên lý hệ điều hành Công nghệ thông tin
27 TIN3073 Lập trình hướng đối tượng Công nghệ thông tin
28 TIN3084 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Công nghệ thông tin
29 TIN3102 Kỹ nghệ phần mềm Công nghệ thông tin
30 TIN3113 Nhập môn trí tuệ nhân tạo Công nghệ thông tin
31 TIN3123 Mạng máy tính Công nghệ thông tin
32 TIN3133 Đồ hoạ máy tính Công nghệ thông tin
33 TIN4012 Thiết kế cơ sở dữ liệu Công nghệ thông tin
34 TIN4073 Phân tích và thiết kế thuật toán Công nghệ thông tin
35 TIN4133 Quản trị dự án phần mềm Công nghệ thông tin
36 CTX3052 Gia đình học Công tác xã hội
37 CTX3092 Cấu trúc xã hội và biến đổi xã hội Công tác xã hội
38 CTX3102 Hành vi con người và môi trường xã hội Công tác xã hội
39 CTX3112 Các khuynh hướng xoá đói giảm nghèo ở VN Công tác xã hội
40 CTX3132 Sinh kế và chiến lược sinh kế bền vững  Công tác xã hội
41 XHH4432 Sinh kế bền vững Công tác xã hội
42 CTX3142 Tâm lý trị liệu lứa tuổi Công tác xã hội
43 CTX3163 Anh văn chuyên ngành Công tác xã hội
44 CTX3173 Hành vi con người và môi trường xã hội Công tác xã hội
45 CTX4012 Nhập môn công tác xã hội Công tác xã hội
46 CTX4022 Phương pháp công tác xã hội Công tác xã hội
47 CTX4032 Công tác xã hội cá nhân Công tác xã hội
48 CTX4042 Công tác xã hội với nhóm Công tác xã hội
49 CTX4052 Tham vấn Công tác xã hội
50 CTX4112 Xây dựng và quản lý dự án trong CTXH Công tác xã hội
51 CTX4182 Những vấn đề về chất lượng cuộc sống Công tác xã hội
52 CTX5012 Tổ chức và phát triển cộng đồng Công tác xã hội
53 CTX5032 Giao tiếp xã hội Công tác xã hội
54 CTX5053 An sinh xã hội và các vấn đề xã hội Công tác xã hội
55 TLH1012 Tâm lý học đại cương Công tác xã hội
56 TLH2012 Tâm lý học xã hội Công tác xã hội
57 CTX3122 Nguồn nhân lực và vấn đề phát triển nguồn nhân lực Địa lý - Địa chất
58 DCH2012 Trắc địa đại cương Địa lý - Địa chất
59 DCH2022 Địa chất đại cương Địa lý - Địa chất
60 DCH2023 Địa chất đại cương Địa lý - Địa chất
61 DCH2032 Khoáng vật học Địa lý - Địa chất
62 DCH2042 Thạch học đá Magma Địa lý - Địa chất
63 DCH2053 Thạch học đá trầm tích và đá biến chất Địa lý - Địa chất
64 DCH2062 Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất Địa lý - Địa chất
65 DCH2072 Địa mạo và trầm tích đệ tứ Địa lý - Địa chất
66 DCH2082 Địa chất thủy văn đại cương Địa lý - Địa chất
67 DCH2092 Kỹ thuật khoan Địa lý - Địa chất
68 DCH2102 Địa vật lý thăm dò Địa lý - Địa chất
69 DCH2122 Khoáng sản Địa lý - Địa chất
70 DCH2132 Địa chất biển Địa lý - Địa chất
71 DCH3012 Tinh thể học đại cương Địa lý - Địa chất
72 DCH3022 Quang học tinh thể Địa lý - Địa chất
73 DCH3032 Cổ sinh - Địa tầng Địa lý - Địa chất
74 DCH3042 Địa hoá đại cương Địa lý - Địa chất
75 DCH3052 Công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản Địa lý - Địa chất
76 DCH3062 Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên Địa lý - Địa chất
77 DCH3082 Tìm kiếm, thăm dò và đánh giá trữ lượng khoáng sản Địa lý - Địa chất
78 DCH3102 Địa chất môi trường và tai biến địa chất Địa lý - Địa chất
79 DCH3172 Các phương pháp nghiên cứu quặng và mỏ quặng Địa lý - Địa chất
80 DCH3192 Lập và phân tích hiệu quả dự án đầu tư khai thác mỏ Địa lý - Địa chất
81 DCH3212 Địa chất môi trường Địa lý - Địa chất
82 DCT3012 Cơ sở địa chất công trình Địa lý - Địa chất
83 DCT3013 Đất đá xây dựng Địa lý - Địa chất
84 DCT3032 Các phương pháp điều tra địa chất thuỷ văn Địa lý - Địa chất
85 DCT3033 Động lực nước dưới đất Địa lý - Địa chất
86 DCT3042 Động lực nước dưới đất Địa lý - Địa chất
87 DCT3052 Vật liệu xây dựng Địa lý - Địa chất
88 DCT3072 Cơ học đất Địa lý - Địa chất
89 DCT3082 Các phương pháp nghiên cứu địa chất công trình Địa lý - Địa chất
90 DCT3152 Đánh giá tác động môi trường Địa lý - Địa chất
91 DCT3182 Kỹ thuật cải tạo đất nền Địa lý - Địa chất
92 DLY1012 Địa lý học đại cương Địa lý - Địa chất
93 DLY1022 Dân số học và phát triển Địa lý - Địa chất
94 DLY1032 Khí tượng - khí hậu đại cương Địa lý - Địa chất
95 DLY1042 Khoa học trái đất Địa lý - Địa chất
96 DLY2032 Các phương pháp nghiên cứu khoa học trong địa lý Địa lý - Địa chất
97 DLY3013 Cơ sở địa lý tự nhiên Địa lý - Địa chất
98 DLY3022 Thủy văn đại cương Địa lý - Địa chất
99 DLY3042 Địa mạo đại cương Địa lý - Địa chất
100 DLY3052 Cơ sở thổ nhưỡng và Địa lý thổ nhưỡng Địa lý - Địa chất
101 DLY3072 Địa lý tự nhiên Việt Nam Địa lý - Địa chất
102 DLY3082 Địa lý tự nhiên các lục địa Địa lý - Địa chất
103 DLY3092 Cơ sở địa lý nhân văn Địa lý - Địa chất
104 DLY3102 Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam Địa lý - Địa chất
105 DLY3112 Sinh thái học và mô hình kinh tế sinh thái Địa lý - Địa chất
106 DLY3122 Hệ thống thông tin địa lý Địa lý - Địa chất
107 DLY3132 Phân vùng cảnh quan và cảnh quan ứng dụng Địa lý - Địa chất
108 DLY3142 Cơ sở địa chính Địa lý - Địa chất
109 DLY3152 Cơ sở viễn thám Địa lý - Địa chất
110 DLY3172 Bản đồ chuyên đề Địa lý - Địa chất
111 DLY3192 Địa lý đô thị và công nghiệp Địa lý - Địa chất
112 DLY4072 Kinh tế môi trường Địa lý - Địa chất
113 QTM2012 Cơ sở cảnh quan và phân vùng cảnh quan Địa lý - Địa chất
114 TRD2012 Trắc địa đại cương 2 Địa lý - Địa chất
115 TRD2042 Cơ sở trắc địa công trình Địa lý - Địa chất
116 TRD2102 Cơ sở khai thác mỏ Địa lý - Địa chất
117 CNS2113 Điện và điện tử kỹ thuật Điện tử - Viễn thông
118 DTV2013 Lý thuyết mạch Điện tử - Viễn thông
119 DTV2023 Kỹ thuật mạch điện tử Điện tử - Viễn thông
120 DTV2033 Kỹ thuật số Điện tử - Viễn thông
121 DTV2052 Kỹ thuật vi xử lý Điện tử - Viễn thông
122 DTV3013 Đo lường điện tử viễn thông Điện tử - Viễn thông
123 DTV3022 Cơ sở lý thuyết thông tin Điện tử - Viễn thông
124 DTV3043 Lý thuyết điều khiển tự động Điện tử - Viễn thông
125 DTV3073 Kỹ thuật siêu cao tần Điện tử - Viễn thông
126 DTV3142 Lý thuyết tín hiệu và truyền dẫn Điện tử - Viễn thông
127 DTV3173 Thông tin số Điện tử - Viễn thông
128 VLY3073 Kỹ thuật số Điện tử - Viễn thông
129 VLY3132 Điện tử ứng dụng Điện tử - Viễn thông
130 HOA1012 Hóa đại cương 1 Hóa học
131 HOA1013 Hoá học đại cương Hóa học
132 HOA1023 Hóa học đại cương A2 Hóa học
133 HOA2012 Hóa học hữu cơ Hóa học
134 HOA2022 Hóa học phân tích Hóa học
135 HOA2023 Hóa học phân tích Hóa học
136 HOA2032 Hóa vô cơ 1 Hóa học
137 HOA2042 Hóa học vô cơ 2 Hóa học
138 HOA2073 Hóa hữu cơ 1 Hóa học
139 HOA2083 Hóa học hữu cơ 2 Hóa học
140 HOA2113 Hóa học phân tích 1 Hóa học
141 HOA2122 Hoá học phân tích 2 Hóa học
142 HOA2152 Hóa lý Hóa học
143 HOA2153 Hóa lý 1 Hóa học
144 HOA2163 Hóa lý 2 Hóa học
145 HOA3012 Cơ sở các quá trình và thiết bị công nghệ hóa học 1 Hóa học
146 HOA3013 Phân tích công cụ 1 Hóa học
147 HOA3023 Hóa kỹ thuật 1 Hóa học
148 HOA3042 Thống kê ứng dụng trong hóa học Hóa học
149 HOA3052 Cơ sở hóa lượng tử Hóa học
150 HOA3062 Hóa học phức chất Hóa học
151 HOA3072 Hóa học môi trường Hóa học
152 HOA3082 Phân tích công cụ 2 Hóa học
153 HOA3092 Hóa kỹ thuật 2 Hóa học
154 HOA3102 Hóa dầu Hóa học
155 HOA3112 Hóa sinh Hóa học
156 HOA3132 Hóa học các hợp chất thiên nhiên Hóa học
157 HOA3142 Cơ sở các quá trình và thiết bị công nghệ hóa học 2 Hóa học
158 HOA3162 Cơ sở công nghệ hóa học Hóa học
159 MTR3042 Phân tích môi trường Hóa học
160 MTR3102 Thống kê ứng dụng trong môi trường Hóa học
161 KTR1013 Hinh hoc họa hình 1 Kiến trúc
162 KTR1022 Hình học họa hình 2 Kiến trúc
163 KTR2012 Vật liệu xây dựng Kiến trúc
164 KTR2022 Sức bền vật liệu Kiến trúc
165 KTR2043 Bê tông Kiến trúc
166 KTR2052 Cơ học kết cấu Kiến trúc
167 KTR2093 Kết cấu thép Kiến trúc
168 KTR3012 Lịch sử kiến trúc thế giới 1 Kiến trúc
169 KTR3013 Phương pháp sáng tác kiến trúc Kiến trúc
170 KTR3042 Lịch sử kiến trúc Việt Nam Kiến trúc
171 KTR3053 Cấu tạo kiến trúc công trình Kiến trúc
172 KTR3062 Kiến trúc nhà ở Kiến trúc
173 KTR3072 Kiến trúc nhà công cộng Kiến trúc
174 KTR3082 Kiến trúc nhà công nghiệp Kiến trúc
175 KTR3092 Nội, ngoại thất kiến trúc Kiến trúc
176 KTR3103 Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị Kiến trúc
177 KTR3213 Lịch sử kiến trúc thế giới Kiến trúc
178 KTR3232 Bảo tồn kiến trúc công trình Kiến trúc
179 KTR3242 Phân tích cảnh quan Kiến trúc
180 DPH3032 Lịch sử quan hệ quốc tế Lịch sử
181 DPH3042 Văn hoá và tôn giáo Đông Nam Á Lịch sử
182 DPH3052 Các tổ chức quốc tế và khu vực Lịch sử
183 DPH3053 Nhập môn khu vực học Lịch sử
184 DPH3062 Các hệ thống chính trị ở Đông Nam Á Lịch sử
185 DPH3072 Lịch sử quan hệ quốc tế của VN thời hiện đại Lịch sử
186 DPH3082 Các di sản thế giới ở phương Đông Lịch sử
187 DPH3092 Các học thuyết chính trị trên thế giới Lịch sử
188 DPH3102 Một số vấn đề về quan hệ quốc tế châu Á - Thái Bình Dương Lịch sử
189 DPH3133 Lý luận về nhà nước và nhà nước phương Đông Lịch sử
190 DPH3142 Lịch sử, văn hóa phương Tây đại cương Lịch sử
191 DPH3153 Các tôn giáo trên thế giới Lịch sử
192 DPH5022 Văn hoá Chămpa – Phù Nam Lịch sử
193 DPH5032 Kinh tế Đông Nam Á thời hiện đại Lịch sử
194 LIS1012 Lịch sử văn minh thế giới Lịch sử
195 LIS1022 Văn hóa Việt Nam đại cương Lịch sử
196 LIS1032 Lịch sử mỹ thuật phương Đông và Việt Nam Lịch sử
197 LIS1052 Các tộc người ở phương Đông Lịch sử
198 LIS2022 Tiến trình Lịch sử Việt Nam Lịch sử
199 LIS2032 Lịch sử Trung Quốc đại cương Lịch sử
200 LIS3013 Nhập môn Sử học và lịch sử Sử học Lịch sử
201 LIS3022 Lịch sử Việt Nam cổ trung đại I Lịch sử
202 LIS3032 Lịch sử báo chí Việt Nam Lịch sử
203 LIS3033 Lịch sử Việt Nam cổ trung đại II Lịch sử
204 LIS3042 Lịch sử Việt Nam cận đại 1 Lịch sử
205 LIS3052 Lịch sử Việt Nam cận đại II Lịch sử
206 LIS3062 Lịch sử Việt Nam hiện đại I Lịch sử
207 LIS3072 Lịch sử Việt Nam hiện đại II Lịch sử
208 LIS3092 Lịch sử Thế giới cận đại I Lịch sử
209 LIS3102 Lịch sử Thế giới cận đại II Lịch sử
210 LIS3112 Lịch sử Thế giới hiện đại I Lịch sử
211 LIS3122 Lịch sử Thế giới hiện đại II Lịch sử
212 LIS3133 Cơ sở khảo cổ học Lịch sử
213 LIS3142 Dân tộc học đại cương Lịch sử
214 LIS3143 Dân tộc học đại cương Lịch sử
215 LIS3152 Các dân tộc ở Việt Nam Lịch sử
216 LIS3162 Phương pháp luận Sử học Lịch sử
217 LIS3173 Lịch sử tư tưởng phương Đông Lịch sử
218 LIS3182 Lịch sử Mỹ thuật thế giới và Việt Nam Lịch sử
219 LIS3192 Một số vấn đề về triều Nguyễn Lịch sử
220 LIS3202 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam Lịch sử
221 LIS3212 Lịch sử - văn hoá Mỹ Lịch sử
222 LIS3232 Các con đường cứu nước trong phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á Lịch sử
223 LIS3242 Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á Lịch sử
224 LIS3272 Lịch sử tôn giáo thế giới Lịch sử
225 LIS3282 Lịch sử thế giới cổ trung đại 1 Lịch sử
226 LIS3283 Lịch sử phương Đông đại cương Lịch sử
227 LIS3292 Lịch sử thế giới cổ trung đại 2 Lịch sử
228 LIS3293 Lịch sử Đông Nam Á đại cương Lịch sử
229 LIS3302 Lịch sử Việt Nam đại cương Lịch sử
230 LIS3322 Sử liệu học Lịch sử
231 LIS4052 Kinh tế - xã hội Việt Nam thời hiện đại Lịch sử
232 LIS4102 Nông nghiệp, nông thôn VN thời đổi mới Lịch sử
233 LIS4122 Một số vấn đề về lịch sử Trung Quốc Lịch sử
234 LIS4192 Một số vấn đề về lịch sử Trung Ðông Lịch sử
235 LIS4382 Khảo cổ học Đông Nam Á Lịch sử
236 LIS4472 Một số vấn đề về lịch sử - văn hóa Huế Lịch sử
237 LIS5012 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Lịch sử
238 LIS5022 Các di tích lịch sử, văn hoá và danh thắng VN Lịch sử
239 LIS5032 Lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam thời cổ trung đại Lịch sử
240 LIS5042 Một số vấn đề về lịch sử, văn hoá Champa Lịch sử
241 LIS5062 Lịch sử văn minh Việt Nam Lịch sử
242 LIS5072 Gia phả học Lịch sử
243 LIS5082 Anh văn chuyên ngành Lịch sử Lịch sử
244 CTR1012 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 1 Lý luận chính trị
245 CTR1013 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin 2 Lý luận chính trị
246 CTR1022 Tư tưởng Hồ Chí Minh Lý luận chính trị
247 CTR1023 Tư tưởng Hồ Chí Minh Lý luận chính trị
248 CTR1033 Đường lối cách mạng của ĐCSVN Lý luận chính trị
249 CTR1042 Chính trị học đại cương Lý luận chính trị
250 CTR1052 Logic học Lý luận chính trị
251 CTR1063 Triết học Mác Lênin 1 Lý luận chính trị
252 CTR1073 Triết học Mác - Lênin 2 Lý luận chính trị
253 CTR1093 Chủ nghĩa xã hội khoa học Lý luận chính trị
254 CTR1103 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Lý luận chính trị
255 CTR2032 Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa Lý luận chính trị
256 CTR2042 Phong trào công nhân và cộng sản quốc tế Lý luận chính trị
257 CTR2052 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Lý luận chính trị
258 CTR3032 Chuyên đề Chủ nghĩa xã hội khoa học Lý luận chính trị
259 CTR3042 Chuyên đề Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Lý luận chính trị
260 TRI1012 Mỹ học đại cương Lý luận chính trị
261 TRI2013 Logic hình thức Lý luận chính trị
262 TRI2022 Tôn giáo học đại cương Lý luận chính trị
263 TRI3012 Đạo đức học đại cương Lý luận chính trị
264 TRI3022 Lịch sử triết học Ấn Độ cổ - trung đại Lý luận chính trị
265 TRI3032 Lịch sử triết học Tây Âu trung cổ Lý luận chính trị
266 TRI3033 Lịch sử triết học Trung Quốc cổ trung đại Lý luận chính trị
267 TRI3042 Lịch sử tư tưởng Việt Nam Lý luận chính trị
268 TRI3052 Lịch sử triết học Hy Lạp – La Mã cổ đại Lý luận chính trị
269 TRI3063 Lịch sử Triết học Tây Âu trung - cận đại Lý luận chính trị
270 TRI3072 Lịch sử Triết học cổ điển Đức Lý luận chính trị
271 TRI3082 Sự ra đời và phát triển của triết học Mác-Lênin Lý luận chính trị
272 TRI3092 Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại Lý luận chính trị
273 TRI3102 Những vấn đề triết học trong khoa học tự nhiên Lý luận chính trị
274 TRI3122 Lịch sử mỹ học Lý luận chính trị
275 TRI3143 Lịch sử triết học Tây Âu phục hưng và cận đại Lý luận chính trị
276 TRI4023 Triết học nâng cao 1 Lý luận chính trị
277 TRI4033 Triết học nâng cao 2 Lý luận chính trị
278 TRI4042 Một số tác phẩm triết học Mác, Ăngghen, Lênin1 Lý luận chính trị
279 TRI4062 Lịch sử phép biện chứng mácxít Lý luận chính trị
280 TRI4082 Chuyên đề hình thái KT-XH và sự nhận thức…. Lý luận chính trị
281 MTR1012 Môi trường và phát triển Môi trường
282 MTR2012 Luật và chính sách môi trường Môi trường
283 MTR2033 Đánh giá môi trường Môi trường
284 MTR2042 Cơ sở quản lý môi trường Môi trường
285 MTR3012 Cơ sở khoa học môi trường Môi trường
286 MTR3022 Bảo tồn đa dạng sinh học Môi trường
287 MTR3032 Hóa môi trường Môi trường
288 MTR3062 Quan trắc môi trường Môi trường
289 MTR3073 Công nghệ môi trường Môi trường
290 MTR3092 Quản lý chất thải rắn Môi trường
291 MTR3112 Mô hình hóa môi trường Môi trường
292 MTR3142 Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp Môi trường
293 MTR4322 Đánh giá tác động môi trường Môi trường
294 MTR5012 Du lịch và môi trường Môi trường
295 MTR5032 Phương pháp nghiên cứu trong khoa học môi trường Môi trường
296 BAO3052 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Ngữ văn
297 BAO3062 Vai trò của Báo chí đối với sự phát triển của văn học VN nửa đầu thế kỷ XX Ngữ văn
298 HAN2013 Hán văn căn bản Ngữ văn
299 HAN2022 Chữ nôm Ngữ văn
300 HAN2032 Văn tuyển Hán văn Ngữ văn
301 HAN3013 Văn tự học Hán Nôm Ngữ văn
302 HAN3022 Văn tự học chữ Nôm Ngữ văn
303 HAN3053 Ngữ pháp văn ngôn Ngữ văn
304 HAN3063 Văn bản học Hán Nôm Ngữ văn
305 HAN3073 Nho giáo - Phật giáo - Đạo giáo Ngữ văn
306 HAN3122 Văn chương cử nghiệp thời phong kiến Ngữ văn
307 HAN4013 Hán văn Lý - Trần Ngữ văn
308 HAN4032 Hán văn thời Nguyễn Ngữ văn
309 HAN4052 Luận ngữ Ngữ văn
310 NNH1012 Cơ sở ngôn ngữ học Ngữ văn
311 NNH1022 Tiếng Việt thực hành Ngữ văn
312 NNH2012 Ký hiệu học Ngữ văn
313 NNH2022 Từ vựng học và ngữ nghĩa tiếng Việt Ngữ văn
314 NNH2032 Ngữ pháp học tiếng Việt Ngữ văn
315 NNH2042 Ngữ âm học tiếng Việt Ngữ văn
316 NNH2052 Ngữ pháp văn bản Ngữ văn
317 NNH2082 Từ vựng Tiếng Việt Ngữ văn
318 NNH3012 Lý thuyết ngôn ngữ học văn bản Ngữ văn
319 NNH3022 Ngữ dụng học Ngữ văn
320 NNH3032 Loại hình học ngôn ngữ Ngữ văn
321 NNH3042 Ngôn ngữ học xã hội Ngữ văn
322 NNH3062 Logic _ ngữ nghĩa Ngữ văn
323 NNH3072 Ngữ pháp chức năng Ngữ văn
324 NNH4012 Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ Ngữ văn
325 NNH4033 Từ vựng học và ngữ nghĩa học tiếng Việt Ngữ văn
326 VAN1012 Mỹ học đại cương Ngữ văn
327 VAN1022 Văn học nước ngoài Ngữ văn
328 VAN2012 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Ngữ văn
329 VAN2022 Tiến trình Văn học Việt Nam Ngữ văn
330 VAN2032 Văn học dân gian Việt Nam Ngữ văn
331 VAN3012 Lý luận văn học Ngữ văn
332 VAN3022 Tác phẩm và thể loại văn học Ngữ văn
333 VAN3033 Văn học dân gian dân tộc Kinh và các dân tộc ít người Ngữ văn
334 VAN3042 Tạm thời ko use (từ 2016-2017) Ngữ văn
335 VAN3052 Văn học Việt Nam từ giữa thế kỷ XVIII đến hết XIX Ngữ văn
336 VAN3062 Cơ sở lý luận văn học Ngữ văn
337 VAN3063 Văn học VN 1900-1945 Ngữ văn
338 VAN3072 Văn học Việt Nam 1945-1975 Ngữ văn
339 VAN3083 Văn học Trung Quốc Ngữ văn
340 VAN3093 Văn học Pháp Ngữ văn
341 VAN3103 Văn học Nga Ngữ văn
342 VAN3113 Văn học Anh - Mỹ Ngữ văn
343 VAN3132 Văn học so sánh Ngữ văn
344 VAN3152 Thơ và thơ Việt Nam hiện đại Ngữ văn
345 VAN3182 Nghệ thuật học Ngữ văn
346 VAN3202 Văn học Trung Quốc cổ trung đại Ngữ văn
347 VAN3212 Văn học Trung Quốc cận hiện đại Ngữ văn
348 VAN4012 Tiến trình Văn học Ngữ văn
349 VAN4022 Văn học Nhật Bản - Hàn Quốc Ngữ văn
350 VAN4032 Thi pháp học Ngữ văn
351 VAN4042 Văn học Việt Nam sau năm 1975 Ngữ văn
352 VAN4052 Văn học Hy Lạp - Đức Ngữ văn
353 VAN4062 Văn học Ấn Độ - Đông Nam Á Ngữ văn
354 VAN4072 Phân tâm học và văn học Việt Nam hiện đại Ngữ văn
355 VAN5032 Tiếp nhận văn học Ngữ văn
356 VAN5042 Các khuynh hướng nghiên cứu văn học phương Tây hiện đại Ngữ văn
357 VAN5092 Văn học Việt Nam đại cương Ngữ văn
358 VAN5102 Văn học trung đại Việt Nam Ngữ văn
359 VAN5112 Văn học Việt Nam hiện đại Ngữ văn
360 VAN5122 Văn học phương Đông Ngữ văn
361 VAN5132 Văn học phương Tây Ngữ văn
362 CNS2123 Hình hoạ và vẽ kỹ thuật Sinh học
363 CNS2143 Thiết kế nhà máy Sinh học
364 CNS3013 Nhập môn công nghệ sinh học Sinh học
365 CNS3023 Miễn dịch học phân tử Sinh học
366 CNS3033 Công nghệ DNA tái tổ hợp Sinh học
367 CNS3043 Chỉ thị phân tử Sinh học
368 CNS3053 Nhập môn tin sinh học Sinh học
369 CNS3063 Vi sinh vật học công nghiệp Sinh học
370 CNS3073 Hoá sinh học công nghiệp Sinh học
371 CNS3083 Quá trình thiết bị và công nghệ sinh học Sinh học
372 CNS4022 Công nghệ chuyển gen Sinh học
373 MTR3053 Vi sinh môi trường-Thực tập VSMT Sinh học
374 SIN1012 Sinh học đại cương Sinh học
375 SIN2012 Tế bào học Sinh học
376 SIN2022 Mô học Sinh học
377 SIN2032 Sinh học phát triển Sinh học
378 SIN2043 Hóa sinh học Sinh học
379 SIN2053 Sinh học phân tử Sinh học
380 SIN2063 Di truyền học Sinh học
381 SIN2073 Vi sinh vật học Sinh học
382 SIN2083 Sinh lý học thực vật Sinh học
383 SIn2093 Sinh lý học động vật Sinh học
384 SIN2102 Lý sinh học Sinh học
385 SIN2112 Cơ sở khoa học môi trường Sinh học
386 SIN2122 Thống kê sinh học Sinh học
387 SIN2132 Giải phẫu người Sinh học
388 SIN2142 Kỹ thuật hiển vi Sinh học
389 SIN2152 Sinh học thực vật Sinh học
390 SIN3012 Địa sinh vật đại cương Sinh học
391 SIN3013 Thực vật học Sinh học
392 SIN3022 Tảo học Sinh học
393 SIN3032 Nấm học Sinh học
394 SIN3043 Động vật không xương sống Sinh học
395 SIN3053 Động vật có xương sống Sinh học
396 SIN3062 Sinh thái học Sinh học
397 SIN3072 Tiến hóa Sinh học
398 SIN3092 Đa dạng sinh học Sinh học
399 SIN4332 Năng lượng sinh học Sinh học
400 TOA1012 Cơ sở toán Toán
401 TOA1023 Đại số tuyến tính Toán
402 TOA1034 Phép tính vi tích phân hàm 1 biến Toán
403 TOA1043 Phép tính vi phân hàm nhiều biến Toán
404 TOA1052 Phép tính tích phân hàm nhiều biến Toán
405 TOA1072 Đại số tuyến tính và hình học giải tích Toán
406 TOA1082 Phép tính vi tích phân hàm 1 biến Toán
407 TOA1092 Phép tính vi tích phân hàm nhiều biến Toán
408 TOA1122 Thống kê xã hội học Toán
409 TOA1132 Toán cao cấp Toán
410 TOA2013 Phương pháp lập trình Toán
411 TOA2022 Xác suất thống kê Toán
412 TOA2023 Xác suất thống kê Toán
413 TOA2033 Phương pháp tính Toán
414 TOA2052 Giải tích nâng cao Toán
415 TOA2063 Đại số đại cương Toán
416 TOA2072 Phương trình vi phân Toán
417 TOA2083 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Toán
418 TOA2092 Hàm biến phức Toán
419 TOA2093 Hàm biến phức Toán
420 TOA2103 Phương trình đạo hàm riêng Toán
421 TOA2113 Hàm thực Toán
422 TOA2123 Giải tích hàm Toán
423 TOA2133 Quy hoạch tuyến tính Toán
424 TOA2173 Xác suất thống kê Toán
425 TOA2182 Phương trình vi phân thường Toán
426 TOA3023 Toán rời rạc Toán
427 TOA3043 Giải tích lồi Toán
428 TOA3063 Tô pô đại cương Toán
429 TUD3053 Thiết kế và đánh giá thuật toán Toán
430 TUD3062 Cơ sở dữ liệu Toán
431 TUD3063 Cơ sở dữ liệu Toán
432 TUD3073 Mã hóa thông tin Toán
433 TUD3092 Thống kê ứng dụng Toán
434 TUD3102 Ngôn ngữ hình thức và Automat Toán
435 TUD3132 Logic mờ Toán
436 DTV2063 Toán chuyên ngành Vật lý
437 DTV2073 Lý thuyết trường điện từ Vật lý
438 VLY1012 Vật lý đại cương 1 Vật lý
439 VLY1022 Vật lý đại cương 2 Vật lý
440 VLY1023 Vật lý đại cương 2 Vật lý
441 VLY1052 Vật lý đại cương Vật lý
442 VLY2013 Cơ học Vật lý
443 VLY2023 Nhiệt học Vật lý
444 VLY2033 Điện từ học Vật lý
445 VLY2043 Quang học Vật lý
446 VLY2053 Vật lý nguyên tử (thành VLY2083) Vật lý
447 VLY2062 Điện tử học Vật lý
448 VLY2063 Phương pháp toán ly 1 Vật lý
449 VLY2072 Lịch sử vật lý Vật lý
450 VLY2073 Phương pháp tính Vật lý
451 VLY2083 Vật lý nguyên tử và hạt nhân Vật lý
452 VLY2112 Phương pháp tính Vật lý
453 VLY2122 Phương trình vi phân Vật lý
454 VLY3013 Cơ lý thuyết Vật lý
455 VLY3023 Điện động lực học Vật lý
456 VLY3033 Cơ học lượng tử Vật lý
457 VLY3043 Vật lý thống kê Vật lý
458 VLY3063 Vật lý chất rắn Vật lý
459 VLY3083 Vật lý laser Vật lý
460 VLY3093 Vật lý bán dẫn Vật lý
461 VLY3103 Cơ học lượng tử 1 Vật lý
462 VLY3113 Phương pháp toán lý 2 Vật lý
463 VLY3122 Thông tin cáp quang Vật lý
464 XHH1012 Xã hội học đại cương Xã hội học
465 XHH2012 Xã hội học đại cương 1 Xã hội học
466 XHH2013 Xã hội học đại cương 2 Xã hội học
467 XHH3013 Lịch sử xã hội học Xã hội học
468 XHH3023 Lý thuyết xã hội học hiện đại Xã hội học
469 XHH3032 Phương pháp luận nghiên cứu xã hội học Xã hội học
470 XHH3073 Phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu XHH Xã hội học
471 XHH3083 Phương pháp và kỹ thuật thu thập thông tin XHH Xã hội học
472 XHH4022 Xã hội học nông thôn Xã hội học
473 XHH4032 Xã hội học văn hóa Xã hội học
474 XHH4052 Xã hội học gia đình Xã hội học
475 XHH4062 Xã hội học giới và phát triển Xã hội học
476 XHH4082 Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận XH Xã hội học
477 XHH4122 Xã hội học dân số Xã hội học
478 XHH4292 Phát triển học Xã hội học

Danh sách này có 478 học phần.


 Hoàng Kỳ Sơn  25-04-2016  InĐăng nhập
Đang trực tuyến
  • Khách: 9
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:

Dịch vụ SEOđào tạo seoDịch vụ thiết kế websiteCopyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---