Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Trường đại học Khoa học (1957 - 2017)

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Trường đại học Khoa học (1957 - 2017)

Số TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị đảm nhận

01

- Họp Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) và các Trưởng Tiểu ban để tiếp tục rà soát kế hoạch hoạt động của các Tiểu ban, góp ý bổ sung, điều chỉnh kế hoạch.

- Thống nhất giới thiệu danh sách tập thể, cá nhân để gửi Thư ngỏ đề nghị hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm

Tháng 11/2016

Thường trực BCĐ và Trưởng các Tiểu ban

02

- Thông qua kế hoạch xây dựng, chỉnh trang cơ sở vật chất (CSVC); chỉnh trang cổng Trường

- Tổ chức các Đoàn lãnh đạo của Trường đi gặp gỡ cựu cán bộ, sinh viên khu vực miền Trung – Tây nguyễn, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Tháng 12/2016 – 01/2017

Ban Giám hiệu (BGH), Tiểu ban CSVC – Lễ tân, Tiểu ban Tuyên truyền - Liên lạc – Truyền thống

03

Họp Ban chỉ đạo để thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm của Trường và các đơn vị

Tháng  12/2016

Ban Chỉ đao, các Trưởng đơn vị

04

- Dự kiến tiêu chí xét tặng giấy khen của Hiệu trưởng nhân dịp Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển.

- Dự thảo Diễn văn kỷ niệm.

Tháng 01/2017

BGH, Tiểu ban Thi đua kheen thưởng; Tiểu ban Tổchức-Văn kiện

05

Họp Tiểu ban Tuyên truyền - Liên lạc – Truyền thống (TT-LL-TT): xây dựng kế hoạch tuyên truyền (nghiệm thu sơ bộ kết quả chỉnh trang phòng truyền thống, xây dựng  phim tư liệu); kế hoạch tổ chức liên lạc với cựu cán bộ, cựu sinh viên

Từ tháng 12/2016 đến tháng 01/2017

BGH, Tiểu ban TT-LL-TT

06

Thông qua kế hoạch công tác Lễ tân (dự kiến số lượng, thành phần đại biểu; in giấy mời, đón tiếp khách, sắp xếp đi lại, ăn ở, liên hoan, quà tặng đại biểu,....).

Tháng 12/2016

BGH, Tiểu ban CSVC - Lễ tân

07

- Nghiệm thu Phòng truyền thống và phim tư liệu về Trường

- Nghiệm thu và in sách Lịch sử về Trường

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo về quá trình xây dựng và phát triển của Trường (1957 – 2017).

- Thống nhất kế hoạch tổ chức Hội trại Đoàn thanh niên và Hội sinh viên.

Từ tháng 01/2017 - 02/2017

BGH, Tiểu ban TT-LL-TT, thường trực Đoàn Trường

08

Họp BCĐ, các Tiểu ban để đánh giá các bước chuẩn bị cuối cùng; phân công nhiệm vụ cụ thể trong tổ chức đón tiếp khách, các hoạt động chào mừng và tổ chức Lễ kỷ niệm; thông báo số 2 về thời gian, nội dung tổ chức Lễ  kỷ niệm

Cuối tháng 02/2017

BCĐ và Trưởng các Tiểu ban

09

- Thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm; xây dựng Tổng chương trình (xây dựng Kịch bản tổ chức Lễ kỷ niệm);

Tuần đầu tháng 3/2017

BGH, Thường trực BCĐ

  Tổ chức Lễ kỷ niệm chính thức (các hoạt động Lễ kỷ niệm) Ngày 24/3/2017 Toàn trường và Đại biểu

10

Tổng kết, đánh giá kết qủa thực hiện. Rút kinh nghiệm tổ chức Lễ kỷ niệm.

Tháng 4/2017

BCĐ và các Tiểu ban.

 - NLH Huấn -  12-01-2017 In

Các thông báo đã đưa:

LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Thời gian: 8h00 ngày 24/3/2017

Địa điểm: tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế (41A Hùng Vương, Thành phố Huế)

Lịch trình tổ chức...

Copyright © 2016

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi ý kiến đóng góp và liên lạc của quý vị xin vui lòng gửi đến địa chỉ:
Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế (qua Phòng Tổ chức - Hành chính)
Số 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

http://www.husc.edu.vn/60nam/

(054) 3823290